Homepage
Wersja polska

Optima 8000

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water and Wastewater Technology
Contact person: dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, adiunkt
Location: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail jgawdzik@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/jednostka.mhtml/id=10170 Phone number: +48 413424571
Apparatus vendor: Perkin-Elmer
NazwaName
Optima 8000Optima 8000
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
ICP-OES
- Spektrometr skanujący ICP-OES zapewniający pomiar linii analitycznych (profilu piku oraz tła po jego obu stronach) w całym zakresie dostępnego widma
- Automatyczna kalibracja długości fali lampą neonową
- Podwójny system obserwacji plazmy (klasyczny i wzdłuż osi palnika),
- Zakres widma minimum 160-900 nm
- Rozdzielczość lepsza niż 0.009 nm dla 200 nm
- Optyka typu Echelle z detektorem półprzewodnikowym typu CCD chodzonym systemem Peltier
- Generator RF 40 MHz bezobsługowy, półprzewodnikowy o regulowanej mocy od 750 do 1500 W umożliwiający ciągłą stałą korekcję mocy generatora w zależności od stanu plazmy
- Termostatowany układ wprowadzania próbki
- Układ wprowadzania próbki, komora mgielna i elementy palnika powinny być odporne na działanie wszystkich rozpuszczalników m. in. stężonych kwasów, w tym HF oraz zapewniać analizę stężonych roztworów soli
- Nebulizer krzyżowy z komorą Scott’a
- Przepływy argonu powinny być regulowane z poziomu komputera sterującego
- Zużycie argonu w palniku plazmowym nie więcej niż 9 litrów/min
- System automatycznego zapalania i gaszenia plazmy
- System szybkiego montażu i demontażu układu wprowadzania próbki

Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
analizy wód, ścieków i odpadów
Słowa kluczoweDziedziny nauki
2.6 Technical technology, Chemical and Process Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)