Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Location: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,, 25-314 Kielce E-mail p.buczynski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: Controls
NazwaName
UTM-25
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badania mieszanek mineralno-asfaltowych w szerokim zakresie.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
- UTM-25 - uniwersalna prasa wytrzymałościowa:
- 2PB-TR - dwupunktowe zginanie na próbce trapezoidalnej,
- 2PR-BR - dwupunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- 4PB-TR - czteropunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- IT-CY - rozciąganie pośrednie na próbce walcowej,
- DT-CY oraz DT-PR (rozciąganie proste na próbce walcowej,
- DTC-CY - rozciąganie ściskanie proste na próbce walcowej
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
- Projekt betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22,
- Ekspertyza w zakresie ustalenia przyczyn i mechanizmu powstania spękań poprzecznych w warstwie podbudowy z mieszanki MCE oraz warstwie ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mieszanka mineralno-asfaltowa, moduł sztywności, trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych, wysoki moduł sztywności, beton asfaltowy 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)