Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Location: E-mail p.buczynski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
Apparatus vendor: Controls
NazwaName
MCC-8
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa przeznaczona do oceny jakości betonu cementowego.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
- badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów stabilizowanych cementem,
- badanie wytrzymałości na ściskanie betonów cementowych (tradycyjnych oraz konstrukcyjnych),
- badanie jakości zapraw cementowych,
- badanie modułu sztywności (sprężystości) betonu cementowego,
- wytrzymałość na zginanie elementów betonowych (krawężniki, obrzeża)
- badanie wytrzymałości przez rozłupywanie,
- badanie wytrzymałości na zginanie.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wytrzymałość, beton, zaprawa, krawężnik, obrzeże, cement, moduł sztywności (sprężystości) betonu cementowego, 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)