Homepage
Wersja polska

THV camera VarioCAM® hr

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water Supply and Sanitary Installations
Contact person: dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, profesor
Location: Al. 1000-lecia PP7, 25-314 E-mail todek@tu.kielce.pl
Website: http://tu.kielce.pl Phone number: 34-24-854
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: Jenoptik -Germany
NazwaName
Kamera termowizyjna VarioCAM® hr THV camera VarioCAM® hr
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Jest to kamera pracująca w długofalowym zakresie podczerwieni (LW) zawierającym się w przedziale 7,5÷14µm. Elementem przetwarzającym część promieniowania podczerwonego wysyłanego przez ciało na sygnał elektryczny jest mikrobolometryczna matryca (Focal Plane Array) o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Detektor jest stabilizowany termoelektrycznie z wykorzystaniem zjawiska Peltiera, dzięki czemu jest niezależny od warunków termicznych otoczenia. Zastosowane systemy przetwarzania sygnału analogowego kamery zezwalają na rejestrację mierzonych pól temperatury w czasie rzeczywistym z częstotliwością 50 Hz przy zapisie pełnego obrazu. System jest wyposażony w standardowy obiektyw o polu widzenia (Field of View) (30x23)0 i rozdzielczości przestrzennej (Instantaneous Field of View) 0.8 mrad. Czujniki bolometryczne nie wymagają chłodzenia i poprawnie pracują przy standardowo występujących parametrach otoczenia. Ich rozdzielczość termiczna w temperaturze 30oC jest poniżej 0.08 K. Deklarowana przez producenta dokładność pomiaru wynosi ±1.5 K w zakresie temperatur 0-100 oC i ±2% poza tym przedziałem. The camera operates in infrared long wavelength (LW) 7.5÷14µm spectral range. 640 x 480 pixel microbolometer matrix (Focal Plane Array) is the component that converts a part of infrared radiation emitted by a body to an electric signal. The detector is thermoelectrically stabilised using Peltier phenomenon, due to which it is independent of ambient thermal conditions. The analogue signal conversion system of the camera makes it possible to record measured temperature fields in real time with the frequency of 50 Hz for full image recording. The system is equipped with standard lens, Field of View (30x23)0 and Instantaneous Field of View 0.8 mrad. Bolometric sensors do not need cooling and operate correctly under standard ambient conditions. At 30oC, their thermal resolution is below 0.08 K. Measurement accuracy, declared by the manufacturer is ±1.5 K for the temperature range 0-100 oC, and ±2% outside this range.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Nieinwazyjna rejestracha powierzchniowych pól temperaturyNonintrusive registation of thermal field
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
T.Orzechowski, S.Wciślik: Experimental analysis of the drop film boiling at ambient pressure. Energy Conversion and Management 76 (2013) 918–924. DOI: 10.1016/j.enconman.2013.08.057
Orzechowski T., Stokowiec K.: Free convection on a refrigerator’s condenser. EPJ Web of Conferences: Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013, pp. 530-534. ISBN 978-80-260-5375-0
Orzechowski T., Wciślik S.: An experimental investigation of droplet evaporation under film boiling regime. 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, June 16-20, 2013, Lisbon, Portugal -paper nr 153Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)