Homepage
Wersja polska

A measuring instrument for the assessment of the shape and contours of the radial position Talyrond 365

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechanical Technology and Metrology
Contact person: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Location: E-mail emiko@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 041 34-24-419
Lab: see laboratory details Apparatus vendor:
NazwaName
Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365A measuring instrument for the assessment of the shape and contours of the radial position Talyrond 365
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Przyrząd do pomiarów zarysów kształtu Talyrond 365 umożliwiający pomiar elementów o średnicy do 300mm, wyskości do 300mm i masie do 30kg. Przyrząd umożliwia pomiar:
okrągłości
prostopadłości
współosiowości
współśrodkowości
płaskości
walcowości
bicia całkowitego
równoległości
prostoliniowości pionowej
prostoliniowości poziomej
Przyrząd posiada wbudowany systemem wibroizolacji i wyposażony jest w stół pomiarowy łożyskowany pneumatycznie. Błąd wrzeciona promieniowy:Max +/(0,02mm+0,0003mm/mm) Błąd wrzeciona osiowy: Max +/- (0,02mm+0,0003mm/mm).
The device for measuring the shape of the contours of Talyrond 365 to measure elements with a diameter of 300mm, 300mm of height and weight to 30kg. The instrument enables measurement:
roundness
squareness
concentricity
concentricity
flatness
cylindricity
beating the total
parallelism
vertical straightness
horizontal straightness
The device has a built-in vibration isolation system and is equipped with ball bearing pneumatic measuring table. Spindle Radial Error: Max + / (0.02 mm 0.0003 mm / mm) Error spindle axis: Max + / - (0.02 mm 0.0003 mm / mm).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)