Homepage
Wersja polska

Coordinate measuring machine CONTURA G2

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechanical Technology and Metrology
Contact person: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Location: E-mail emiko@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 041 34-24-419
Lab: see laboratory details Apparatus vendor:
NazwaName
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2Coordinate measuring machine CONTURA G2
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Podstawowe cechy:
maszyna portalowa w technologii ceramicznej z nieruchomym stołem pomiarowym
wysokość stołu ok. 850 mm- stalowe liniały pomiarowe
zintegrowany układ tłumienia drgań
sterowanie skaningowe (ISC) na bazie PC w oddzielnej szafie sterowniczej
okablowanie dla RDS-Multisensoric

Zakres pomiarowy: 700 x 700 x 600 mm

Niepewności pomiarowe:
Niepewność pomiaru długości wg ISO 10360-2
CONTURA G2 700 Direct
z głowicą skaningową VAST XXT :
MPE_E = (1,8 + L/300) μm, MPE_P = 1,8 μm
Dopuszczalny zakres temperatur dla powyższej specyfikacji dokładnościowej: 18...22°C
Parametry skaningu wg ISO 10360-4
dla RDS/VAST XXT :MPE_THP = 3,5 μm w czasie 72 sec;
= 2,0 μm w czasie 120 sec

Maszyna wyposażona w oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe CC Basis Calypso CNC do pomiarów wymiarów, odchyłek kształtu i położenia na wszystkich częściach wielościennych.
Basic features:
Gantry machine with ceramic technology with a fixed measuring table
table height about 850 mm-steel scales,
integrated vibration dampening system
Scanning control (ISC) ​​based on the PC in a separate cabinet
wiring for RDS-Multisensoric

Measuring range: 700 x 700 x 600 mm

Uncertainties:
Measurement uncertainty according to ISO 10360-2 length
CONTURA G2 700 Direct
with VAST XXT scanning head:
MPE_E = (1.8 + L/300) um, MPE_P = 1.8 um
Operating temperature range for the above specifications Precision: 18 .. 22 ° C
Scanning parameters according to ISO 10360-4
for RDS / VAST XXT: MPE_THP = 3.5 microns in 72 sec;
= 2.0 microns for 120 sec

The machine is equipped with software measurement and calculation CC Calypso CNC Basis of measurement dimensions, form and position on all parts of the polyhedral.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)