Homepage
Wersja polska

Optical profilometer Talysurf CCI

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechanical Technology and Metrology
Contact person: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Location: E-mail emiko@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 041 34-24-419
Lab: see laboratory details Apparatus vendor:
NazwaName
Profilometr optyczny Talysurf CCIOptical profilometer Talysurf CCI
Opis/specyfikacjaDescription/Specification

System pomiarowy Talysurf CCI do wykonywania optycznych, bezstykowych pomiarów i analiz struktury geometrycznej powierzchni. System umożliwia analizę struktury geometrycznej powierzchni z rozdzielczością pionową dochodzącą do 0,01nm. Rozdzielczość pozioma osiągana przez urządzenie jest rzędu 0,33mm.Profilometr posiada możliwość sklejania (stichingu) mierzonej powierzchni. Dane z pomiarów zapisywane są w macierzy 1024x1024 punktów pomiarowych. Profilometr umożliwia pomiar próbek o współczynniku odbicia światła w zakresie 0,5%÷100%. Do analizy wyników pomiarów wykorzystywane jest oprogramowanie TalyMap Platinium.
alysurf CCI measurement system to perform optical, non-contact measurement and analysis of the geometric structure of the surface. The system allows the analysis of the geometric structure of the surface of the vertical resolution of up to 0.01 nm. Horizontal resolution is achieved by the device is of the order of 0.33 mm.Profilometr has the ability to scale (stichingu) measured surface. Measured data are stored in the matrix of 1024x1024 points. Profilometer allows measurement of sample reflectance in the range of 0.5% to 100%. To analyze the results of measurements is used TalyMap Platinum software.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Profilometr optyczny Talysurf CCI
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)