Homepage
Wersja polska

Optical coordinate measuring machine Baty VI-3030 CNC SERVO-30

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechanical Technology and Metrology
Contact person: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Location: E-mail emiko@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 041 34-24-419
Lab: see laboratory details Apparatus vendor:
NazwaName
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30Optical coordinate measuring machine Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa z głowicą optyczną i stykową Venture CNC o zakresie pomiarowym X=300mm, Y=300mm, Z=165mm. Maksymalna masa mierzonego detalu: 25kg. Błąd graniczny dopuszczalny podczas pomiaru wymiaru MPE_E wynosi : 2,0+L/100 μm. Układ optyczny maszyny umożliwia następujące rodzaje oświetlenia mierzonego detalu:
Oświetlenia przechodzące ( od podstawy)
Oświetlenie powierzchni (pierścieniowe – diody LED, z możliwością wyłączania poszczególnych sektorów)
Oświetlenie przez obiektyw
Dodatkowo maszyna wyposażona jest w głowicę stykową. Oprogramowanie zapewnia: pełne wymiarowanie części , CAD import/export , skanowanie profilu i porównanie z CAD, eksport wyników do Excela, zachowanie widoku przedmiotu w pliku graficznym.
Coordinate measuring machine with the optical and contact Venture CNC measuring range X = 300mm, Y = 300mm, Z = 165mm. The maximum weight for workpiece: 25kg. The error in the measurement MPE_E dimension is: 2.0 + L/100 microns. The optical system of the machine allows the following types of lighting for workpiece:
Light passing (from the base)
Lighting area (ring - LEDs, with the ability to suppress sectors)
Lighting through the lens
In addition, the machine is equipped with a head pin. The software provides: full dimensioning of parts, CAD import / export, profile scanning and comparison to CAD, export the results to Excel, the behavior of the view object in the image.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa
Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)