Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electronics and Intelligent Systems
Contact person: dr inż. Remigiusz Baran, adiunkt
Location: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce E-mail r.baran@tu.kielce.pl
Website: Phone number: +48 41 34 24 141
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: The Mathworks
NazwaName
Platforma Matlab i Simulink wraz z wybranymi zestawami narzędzi typu Toolboxes, Blockset
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Specjalistyczne oprogramowanie Matlab/Simulink (www.mathworks.com), w tym:
Communications Blockset, Communications Toolbox, Control System Toolbox, Data Acquisition Toolbox, Database Toolbox, Embedded IDE Link, Filter Design HDL Coder, Filter Design Toolbox, Fixed-Point Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox, Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox, Instrument Control Toolbox, MATLAB, MATLAB Compiler, MATLAB Report Generator, Neural Network Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Real-Time Workshop, Real-Time Workshop Embedded Coder, RF Blockset, RF Toolbox, Signal Processing Blockset, Signal Processing Toolbox, Simulink, Simulink Control Design, Simulink Design Optimization, Simulink Fixed Point, Simulink Report Generator, Spline Toolbox, Spreadsheet Link EX, Symbolic Math Toolbox, Target Support Package, Video and Image Processing Blockset, Wavelet Toolbox
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Platformy Matlab i Simulink są źródłem bardzo szerokiej listy specjalizowanych funkcji i narzędzi projektowych dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych. Ww. funkcje i narzędzia, zorganizowane są w postaci tzw. skrzynek narzędziowych (Toolboxes) i szerzej rozumianych zestawów narzędzi projektowych, tzw. (Blocksets), które są specjalizowane w zakresie konkretnych obszarów zastosowań, takich jak np.:
- pozyskiwanie danych w celach testowania opracowywanych algorytmów i modeli,
- przetwarzanie sygnałów - począwszy od generowania fal, poprzez projektowanie i wdrażanie filtrów, modelowanie parametryczne, a skończywszy na analizie spektralnej,
- przetwarzanie obrazów - od odszumiania i odtwarzania zdegradowanych obrazów, poprzez operacje arytmetyczne i morfologiczne, analizę kształtów i tekstur, do ekstrakcji cech z wykorzystaniem technik konturowania i segmentacji,
- analiza statystyczna, począwszy od generowania liczb losowych, poprzez projektowanie eksperymentów statystycznych, a skończywszy na sterowaniu procesami statystycznymi,
- projektowanie i diagnostyka inteligentnych układów sterowania, z wykorzystaniem logiki rozmytej i uczenia adaptacyjnego,
- projektowanie i symulacja sieci neuronowych,
- aproksymacja i interpolacja danych funkcjami sklejanymi.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
brak
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)