Homepage
Wersja polska

hardness tester

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Physics
Contact person: dr Medard Makrenek, starszy wykładowca
Location: budynek C, p. 515 E-mail fizmm@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 41 3424383
Apparatus vendor: Nanovea
NazwaName
Nanotwardościomierzhardness tester
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
aparatura umożliwiająca pomiar twardości w zakresie nano- i mikrotwradości dedykowana do badania właśności "cienkich" warstw nano intender allows the measurement of the hardness of the nano , mikro hardness dedicated to research properties "thin" layers
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
pomiar twardości materiałów o szerokim zakresie pomiarowymmeasuring the hardness of materials with a wide measuring range
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
nowe urządzenienew device
Słowa kluczoweDziedziny nauki
2.2 Physics
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)