Homepage
Wersja polska

Chroma AC Source 61704

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Contact person: dr inż. Krzysztof Ludwinek, adiunkt
Location: Al. Tysiąclecia PP.7, 25-314 Kielce E-mail k.ludwinek@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/ Phone number: 41 3424682
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: Chroma ATE Inc.(U.S.A.)
NazwaName
Chroma AC Source 61704Chroma AC Source 61704
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Programowane trójfazowe źródłowego Chroma AC 61704 o wysokej sprawności zasilania, które zapewniają sinusoidalny sygnał
od 15 HZ - do 1200 Hz z niskim poziomem zniekształceń THD <0,1%.
The series of Chroma AC source 61704 is a high efficiency, 3-phase AC programmable power source which provide sine wave
output from 15 - 1200 Hz with low distortion THD <0.1%.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Kształtowanie napięć trójfazowych o dowolnej niesymetrii, harmonicznych i częstotliwości od 15 do 1200HzDevelopment of three-phase voltages of any asymmetry, harmonics and frequency from 15 to 1200Hz
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Chroma AC source, programmable power source 5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)