Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor habilitowany Stanisław Meducki

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economic Strategies
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: meducki@tu.kielce.pl
Address: Aleja TYsiąclecia Państwa Polskiego 7, pok.224, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24337
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Historia gospodarcza, historia regionu, historia nauki i techniki, stosunki polsko-żydowskie, holokaust
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowywanie monografii zakładów przemysłowych
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie ma
Informacje dodatkoweAdditional information
Główne prace:
1. Przemysł i klasa robotnicza w dystrykcie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej, PWN, Kraków 1981, ss 208
2.Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 ( współautorstwo z A. Massalskim). Ossolineum, Wrocław 1986, ss. 412; II wydanie, Ossolineum, Wrocław 2007, ss.360.
3.Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945). Studium historyczno-gospodarcze, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1991, ss. 348.
4.Konspiracja i walka zbrojna w Kieleckiem w latach II wojny światowej, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, ss.307.
5. The Pogrom in Kielce on 4 July 1946. [W:] Polin. Studies in Polish Jewry, Vol.9. Poles,Jews, Socjalist. The failure of an Ideal. London 1996, s. 158-169.
6.Polens Wirtschaft unter der Besatzung des nationalsozial;istischer Deutschen Reiches (1939-1945). [W:] Interesse und Konflikt. Zur Politischen Oekonomie der deutsch-polnischen Beziehungen
1900-2007. Hawasowitz Verlag, Wiesbaden 2008, s.201-222.
Ważniejsze nagrody:
1. Nagroda im M. Kopernika przyznana przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie
2. Nagroda im. M Rataja - Warszawa
3. Nagroda im. Stanisława Staszica - Kielce
4. Nagroda im. A. Fiderkiewicza - Warszawa
5. Nagrody Rektora Politechniki Śqwietokrzyskiej
Słowa kluczoweDziedziny nauki
1.6 History

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl