Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Przemysław Czapik

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: asystent
E-mail: p.czapik@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza składu fazowego materiałów budowlanych, domieszki i dodatki mineralne do cementu i beton, korozja betonu, hydratacja cementu.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Dyfraktometr rentgenowski (XRD) EMPYREAN firmy PANanalytical,
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej metodą dyspersji energii (EDS) EPSILON 3 firmy PANanalytical,
Analizator termiczny TGA/DSC Q600 firmy TAinstruments.
Zestaw urządzeń do nieniszczących i półniszczących badań wytrzymałości betonu: młotek Shmidta, betonoskop, pull-off i pull-out,
komora klimatyczna ARS-1100 firmy Espec,
aparat Graff-Kaufmana.
Suszarka i cieplarka laboratoryjna.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badanie składu fazowego materiałów budowlanych: spoiw mineralnych, ceramiki i kruszyw,
Badanie materiałów pod względem ich zastosowania do produkcji materiałów budowlanych,
Badanie składu stwardniałego betonu,
Identyfikacja rodzaju i stopnia postepu korozji zachodzącej w stwardniałym betonie.
Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw
Słowa kluczoweDziedziny nauki
dodatki mineralne do betonu, domieszki do betonu, hydratacja cementu, reakcja alkalia-kruszywo, trwałość betonu
3.7.4 Geologia Geoology
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl