Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Dr inż. Agata Kinga Kaźmierczyk

Faculty:
Department:
Position: Asystent
E-mail: a.kazmierczyk@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 26-314 Kielce
Phone number:41 3424761
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Elektroenergetyka
Niezawodność zasilania energią elektryczną
Electrical power
Reliability of power supply
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
BrakNo
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Angielski
Polish
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza niezawodności zasilania energią elektrycznąAnalysis of reliability of power supply
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
BrakNo
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje naukowe
1. "Ocena właściwości niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych". V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, Strony: s. 145-148 Andrzej Stobiecki, Andrzej Łukasz Chojnacki, Agata Majcherczyk.
2. "Analiza własności niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w miejskich i wiejskich sieciach elektroenergetycznych"
VI Konferencja Naukowo Techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce”, Strony: 339-346, Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk.
3. Ocena własności czasu trwania awarii urządzeń średniego napięcia eksploatowanych w terenowych sieciach elektroenergetycznych. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, Strony: 173-176, Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk.
4. "Analiza czasów trwania przerw w zasilaniu odbiorców w przypadku awarii urządzeń stacji transformatorowo - rozdzielczych SN/nN miejskich oraz wiejskich", VII Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, Strony: s. 169-172, Agata Majcherczyk, Andrzej Łukasz Chojnacki.
5. "Metody oceny niezawodności systemów elektroenergetycznych", „Modelowanie, symulacja i zastosowania w technice”, Kościelisko 13 – 17 czerwca 2011 r., Agata Kaźmierczyk.
6. "Ocena parametrów zawodnościowych terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia", Wiadomości Elektrotechniczne
Tom: 78, Zeszyt: 3, Strony: 25-29, Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk.
7. "Analiza dobowej i tygodniowej zmienności obciążeń mocą czynną i bierną elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN, miejskich oraz terenowych",
Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Zeszyt: 1, Strony: 29-37, Agata Kaźmierczyk, Andrzej Łukasz Chojnacki

Słowa kluczoweDziedziny nauki
power supply, niezawodność zasilania, elektroenergetyka 5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl