Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Artur Bartosik

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: Profesor
E-mail: artur.bartosik@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424695 or 41 3424282
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Symulacja strat tarcia w turbulentnym przepływie hydromieszanin; Tłumienie turbulencji; Wymiana ciepła w cieczach i hydromieszaninach; Dobór modelu reologicznego; Simulation of friction factor in turbulent flow of slurry; Turbulence damping; Heat exchange in slurry flow; Rheological models.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pomiar naprężeń stycznych w cieczach i hydromieszaninach; Pomiary strat tarcia w instalacjach przepływowych; Symulacja przepływu turbuletnego i wymiany ciepła w cieczach jedno - dwu-fazowych; Modelowanie turbulencji w przepływach dwu-fazowych.Measurements of shear stresses in liquids and slurries; Measurements of friction losses and pipeline characteristics; Simulation of turbulent flow and heat transfer in single and two-phase flows. Modelling of turbulence in two-phase flows.
Języki komunikacjiLanguages of communication
PL, ANGPolish and English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar własności reologicznych nietypowych cieczy, emulsji i mieszanin dwu-fazowych 'faza ciekła-faza stała'; Symulacja strat tarcia w turbulentnym przepływie hydromieszanin.Measurements of rheological properties in liquids, emulsions and slurries; Simulation of friction (headloss) in turbulent slurry flow.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Bartosik, A., 2015, Prediction of heat transfer coefficient in turbulent slurry flow with enhanced damping of turbulence, 17th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, pp. 19-28, ISBN 978-83-927084-8-3, ISSN 0867-7964, Delft, The Netherlands.
2. Bartosik, A., Piotrowska-Piątek, A., Pomietlorz-Loska, M., 2015, TSL services market as a support system of the Polish economy, Modern Management Review, 22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.51, pp. 23-30.
3. Bartosik, A., Piotrowska-Piątek, A., Pomietlorz-Loska, M., 2016, Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne, Handel Wewnętrzny – rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Nr 1 (360), rocznik 62 (LXII), ss. 172-186.
4. Bartosik, A., 2016, Simulation of a yield stress influence on Nusselt number in turbulent flow of Kaolin slurry, Proceedings of the ASME Summer Heat Transfer Conference, vol. 2, 2016, ISBN: 978-0-7918-5033-6, Article Number: V002T21A005, Unique ID: WOS:000392359400068. DOI: 1115/HT2016-1080. Also: 5th Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting, and 14th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels HTFEICNMM2016, p. 5, July 10-14, 2016, Washington, DC, USA.
5. Bartosik, A., Wojtyniak, T., Przydatek, J., Spyra, M., 2016, Badania eksperymentalne strat tarcia w turbulentnym przepływie wody przez sito szczelinowe, Monografia: Techniczne Wyzwania Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Kraju i Regionów, Red. W.Gierulski, A.Maciąg, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, s. 249-258, ISSN 1897-2691, ISBN 978-83-63792-31-2, Kielce 2016.
6. Bartosik, A., 2016, Simulation of Reynolds number influence on heat exchange in turbulent flow of medium slurry, Journal of Physics: Conference Series 10/2016; 760 (2016) 012002. DOI:10.1088/1742-6596/760/1/012002 0022-3727.
7. Bartosik, A., Wojtyniak, T., 2017, The measurements of frictional losses in a slotted sieve, Transport and Sedimentation of Solid Particles, ISSN: 0867-7964, pp. 27-34.
8. Bartosik, A., 2017, Entrepreneurship of students, Humanities and Social Sciences, Tom: XXII, Zeszyt: 1/2017, Str. 9-24.
9. Jaworska B., Bartosik, A., 2018, Influence of deflocculant on shear stress in hydromixture flow, Journal of Physics, Ser. 1101 (2018) 012010, pp. 1-8, DOI: 10.1088/1742-6596/1101/1/012010.
10. Bartosik, A. Paweł Kocańda, Dorota Wiścicka, Kamila Kocańda, Preferencje przedsiębiorców wobec absolwentów uczelni technicznych, Miscellanea Oeconomicae, Nr 2, tom 2, s. 129-140, 2018.
11. Wiścicka, D, Bartosik, A., Kocańda, P., 2018, Uczelnia akademicka czy zawodowa – preferencje pracodawców, Miscellanea Oeconomicae, Nr 2, tom 2, s. 107-116, 2018.
12. Bartosik, A., Wojtyniak, T., 2019, Prediction of frictional losses in slotted sieves, XIX Int. Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, ISSN: 0867-7964, pp. 1-8, Cape Town, 24-27 September 2019.
13. Bartosik, A. 2020, Validation of friction factor predictions in vertical slurry flows with coarse particles, J. Hydrology and Hydromechanics, vol. 68, No. 2, pp. 119-127.
14. Bartosik, A., Mitura S., 2020, Importance of a yield shear stress in turbulent flow of human blood, Journal of Physics: Conference Series 1564:012009, pp. 1-9.
15. Bartosik, A., 2020, Simulations of frictional losses in a turbulent blood flow using three rheological models, WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, E-ISSN: 1790-5087, vol. 15, pp. 131-139.
1. Bartosik, A., 2015, Prediction of heat transfer coefficient in turbulent slurry flow with enhanced damping of turbulence, 17th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, pp. 19-28, ISBN 978-83-927084-8-3, ISSN 0867-7964, Delft, The Netherlands.
2. Bartosik, A., Piotrowska-Piątek, A., Pomietlorz-Loska, M., 2015, TSL services market as a support system of the Polish economy, Modern Management Review, 22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.51, pp. 23-30.
3. Bartosik, A., Piotrowska-Piątek, A., Pomietlorz-Loska, M., 2016, Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne, Handel Wewnętrzny – rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Nr 1 (360), rocznik 62 (LXII), ss. 172-186.
4. Bartosik, A., 2016, Simulation of a yield stress influence on Nusselt number in turbulent flow of Kaolin slurry, Proceedings of the ASME Summer Heat Transfer Conference, vol. 2, 2016, ISBN: 978-0-7918-5033-6, Article Number: V002T21A005, Unique ID: WOS:000392359400068. DOI: 1115/HT2016-1080. Also: 5th Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting, and 14th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels HTFEICNMM2016, p. 5, July 10-14, 2016, Washington, DC, USA.
5. Bartosik, A., Wojtyniak, T., Przydatek, J., Spyra, M., 2016, Badania eksperymentalne strat tarcia w turbulentnym przepływie wody przez sito szczelinowe, Monografia: Techniczne Wyzwania Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Kraju i Regionów, Red. W.Gierulski, A.Maciąg, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, s. 249-258, ISSN 1897-2691, ISBN 978-83-63792-31-2, Kielce 2016.
6. Bartosik, A., 2016, Simulation of Reynolds number influence on heat exchange in turbulent flow of medium slurry, Journal of Physics: Conference Series 10/2016; 760 (2016) 012002. DOI:10.1088/1742-6596/760/1/012002 0022-3727.
7. Bartosik, A., Wojtyniak, T., 2017, The measurements of frictional losses in a slotted sieve, Transport and Sedimentation of Solid Particles, ISSN: 0867-7964, pp. 27-34.
8. Bartosik, A., 2017, Entrepreneurship of students, Humanities and Social Sciences, Tom: XXII, Zeszyt: 1/2017, Str. 9-24.
9. Jaworska B., Bartosik, A., 2018, Influence of deflocculant on shear stress in hydromixture flow, Journal of Physics, Ser. 1101 (2018) 012010, pp. 1-8, DOI: 10.1088/1742-6596/1101/1/012010.
10. Bartosik, A. Paweł Kocańda, Dorota Wiścicka, Kamila Kocańda, Preferencje przedsiębiorców wobec absolwentów uczelni technicznych, Miscellanea Oeconomicae, Nr 2, tom 2, s. 129-140, 2018.
11. Wiścicka, D, Bartosik, A., Kocańda, P., 2018, Uczelnia akademicka czy zawodowa – preferencje pracodawców, Miscellanea Oeconomicae, Nr 2, tom 2, s. 107-116, 2018.
12. Bartosik, A., Wojtyniak, T., 2019, Prediction of frictional losses in slotted sieves, XIX Int. Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, ISSN: 0867-7964, pp. 1-8, Cape Town, 24-27 September 2019.
13. Bartosik, A. 2020, Validation of friction factor predictions in vertical slurry flows with coarse particles, J. Hydrology and Hydromechanics, vol. 68, No. 2, pp. 119-127.
14. Bartosik, A., Mitura S., 2020, Importance of a yield shear stress in turbulent flow of human blood, Journal of Physics: Conference Series 1564:012009, pp. 1-9.
15. Bartosik, A., 2020, Simulations of frictional losses in a turbulent blood flow using three rheological models, WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, E-ISSN: 1790-5087, vol. 15, pp. 131-139.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanics
5.9 Transportation
5.12 Thermal Technology

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl