Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: prof. nadzw. PŚk
E-mail: ksmzko@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:6636645999
Strony WWW:http://tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
dynamika układów materialnych,automatyka i robotyka, układy żyroskopowe, sterowanie obiektami latającymi, systemy naprowadzania, symulacje komputerowedynamics of material systems, automation and robotics, gyroscopic systems, control of flying objects, guidance systems, computer simulations
Języki komunikacjiLanguages of communication
język rosyjski i angielskiRussian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania stanowiskowe i symulacyjne dynamiki układów samonaprowadzających się na cel, takich jak: bomby kierowane, bezzałogowe aparaty latające, pociski rakietowe bliskiego zasięgu, głowice obserwacyjno-śledzące Bench testing and simulation research of dynamics of systems homing on a target , such as a bomb target, unmanned flying machines, short-range missiles, observation and tracking warheads
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografie:
1. Awrejcewicz J., Koruba Z.,: Classical Mechanics. Applied Mechanics and Mechatronics. Advances in Mechanics and Mathematics volume 30, Monograph, Springer 2012, ISBN 978-1-4614-3977-6, p. 250.
2. Koruba Z., Tuśnio J.: Problemy dynamiki i sterowania obiektem latającym przy naprowadzaniu i ataku na energetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia. Monografia, M 26, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 137.
3. Koruba Z.: Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego. Monografie, Studia, Rozprawy M 7. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008, s. 241.
4. Koruba Z.: Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego. Monografie, Studia, Rozprawy nr 25. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001, s. 285.

Podręczniki i skrypty

1. Z. Koruba, J. W. Osiecki: Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyj-nego rażenia. Podręcznik akademicki, W. PŚk, Kielce 2006, ISBN 83-88906-17-8, s. 484.
2. Koruba Z., Osiecki J. W.: Elementy mechaniki zaawansowanej. Podręcznik akademicki, W. PŚk, Kielce 2006, PL ISBN 978-83-88906-71-8, s. 378.
3. Z. Koruba, J. W. Osiecki: Mechanika elementarna. Skrypt nr 417, W. PŚk, Kielce 2005, PL ISSN 0239-6386, s. 347.
4. Koruba Z., Osiecki J.: Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu – cz.I. Skrypt nr 348, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999, PL ISSN 0239–6386, s. 168.
5. Dziopa Z., Koruba Z.: Podstawy programowania w Turbo Pascalu. W. PŚk, Kielce 2007, PL ISSN 0239-6386, s. 203.
6. Koruba Z.: Podstawy informatyki z przykładami i zadaniami dla studentów studiów niestacjonarnych. Skrypt nr 429, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, PL ISSN 0239–6386, s. 245.
7. Z. Koruba: Podstawy informatyki w przykładach i zadaniach. Materiały pomocnicze i informacyjne. Politechnika Świętokrzyska 2004.

Artykuły

1. Koruba Z., Krzysztofik I.: An algorithm for selecting optimal controls to determine the estimators of the coefficients of a mathematical model for the dynamics of a self-propelled anti-aircraft missile system. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics Volume 227 Issue 1, March 2013.
2. Koruba Z.: Optimal Control of the Searching and Tracking Head (STH) for Self Propelled Anti Aircraft Vehicle. Solid State Phenomena Vol. 180 (2012) pp 27-38.
3. Ładyżyńska-Kozdraś E., Koruba Z.: Model of the final section of navigation of a self-guided missile steered by a gyroscope, Journal Theoretical and Applied Mechanics., 50, 2, pp. 473-485, 2012.
4. И. Кжыштофик И., Коруба З.: Mодель динамики и управлениe поисково-следящей головкой, помещенной на подвижном объекте. Международный Научно-Технический Журнал „Проблемы Управления и Информатики”, 3’2012, c. 97-105.
5. Koruba Z., Nocoń Ł.: Wybrane algorytmy automatycznego naprowadzania przeciwpancernego pocisku rakietowego atakującego cel z górnego pułapu. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2012.
6. Koruba Z., Krzysztofik I.: An algorithm for selecting optimal controls to determine the estimators of the coefficients of a mathematical model for the dynamics of a self-propelled anti-aircraft missile system. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 1464419312455967, first published on August 13, 2012.
7. Krzysztofik I., Koruba Z.: Adaptive control of anti-aircraft missile launcher mounted on a mobile base. Theoretical & Applied Mechanics Letters, Volume 2, Number 4, 2012.
8. Krzysztofik I., Koruba Z.: Model of Dynamics and Control of Tracking-Searching Head, Placed on a Moving Object. Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 4, Issue 5, 2012, pp. 38-47, ISSN 1064-2315.
9. Stefański K., Koruba Z.: Analysis of the guiding of bombs an ground targets using a gyroscope system. Journal Theoretical Applied Mechanics, 50, 4, pp. 473-485, 2012.
10. Krzysztofik I., Tuśnio J., Koruba Z.: Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych. Elektronika nr 9/2012, p. 127-129.
11. Sobolewski M., Koruba Z.: Model matematyczny dynamiki urządzenia obserwacyjno-śledzącego umieszczonego na pokładzie bezzałogowego aparatu latającego. Rozdział w monografii „Mechanika w Lotnictwie” pod redakcją K. Sibilskiego, ML-XV 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s. 581-594.
12. Koruba Z., Dziopa Z.: Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Nr 4 (10), 2012, 65-73.
13. Dziopa Z., Koruba Z.: Modelling and the Elements of Controlled Dynamics of the Anti-Aircraft Missile Launcher Based Onboard the Warship. Solid State Phenomena, vol.180, Mechatronics System, Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 2012, ISBN-13: 978-3-03785-274-3, p.269-280.
14. Dziopa Z., Koruba Z.: Lot idealnie sterowanej rakiety startującej z wyrzutni okrętowej. Rozdział w monografii „Mechanika w Lotnictwie” pod redakcją K. Sibilskiego, ML-XV, Tom II, PTMTiS, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s.663-676.
15. Koruba Z., Dziopa Z.: Analiza sterowania przeciwlotniczą wyrzutnią rakietową na pokładzie okrętu. Rozdział w monografii „Mechanika w Lotnictwie” pod redakcją K. Sibilskiego, ML-XV, Tom II, PTMTiS, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s.417-429.
15 Krzysztofik I., Koruba Z.: Analiza stabilności sterowanej girokamery umieszczonej na pokładzie obiektu latającego. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Nr 1 (3), 2011, 55-67.
17. Koruba Z.: The numerical analysis of dynamics and control of a gyroscopic scanning system in an anti-aircraft missile launcher. Journal of Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, volume 16, issue 5, May 2011, ISSN 1007-5704, pp. 2230-2236.
18. Koruba Z.: Controlled gyroscopes for precision destruction munitions. Rozdział w monografii “Selected problems of modelling and control in mechanics” edited by Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski, Monografie, Studia, Rozprawy M19, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011, PL ISSN 1897-2691, pp. 31-42.
19. Koruba Z.: Optimal control of the searching and tracking head (sth) for self propelled anti aircraft vehicle. Solid State Phenomena Vol. 180 (2012) pp 27-38, Trans Tech Publications, Switzerland.
20. Dziopa Z., Koruba Z.: Modelling and the elements of controlled dynamics of the anti-aircraft missile launcher based onboard the warship. Solid State Phenomena Vol. 180 (2012) pp 269-280, Trans Tech Publications, Switzerland.
21. Tuśnio J., Koruba Z.: Construction factors and selection of bullets and clusters detonators attacking the transmission high voltage electricity Line. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 20, No. 5A, 2011, pp. 162-166.
22. Koruba Z., Tuśnio J.: Koncepcja i algorytm manewru ochrony obiektu latającego przed kolizją z napowietrzną linią przesyłową wysokiego napięcia. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Nr 4 (6), 2011, 69-79.
23. Grzyb M., Koruba Z.: Zagadnienie programowego naprowadzania bomby kierowanej na cel nawodny. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 185A, ISSN 0860-889X, ss. 189–195.
24. Koruba Z.: Uproszczona analiza dynamiki startu pocisku rakietowego z wyrzutni posadowionej na pokładzie okrętu. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 185A, ISSN 0860-889X, ss. 249–256, 2011.
25. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 83 (3/11), ss. 27-35.
26. Koruba Z., Krzysztofik I.: Planning an experiment to determine the model coefficients estimates of the dynamics of self-propelled rocket launchers. Dynamical Systems – Nonlinear Dynamics and Control. Editors: I. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. ISBN 978-83-7283-447-B. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, pp. 145-150.
27. Krzysztofik I., Koruba Z.: Adaptive control of self-propelled antiaircraft launcher. Dynamical Systems – Nonlinear Dynamics and Control. Editors: I. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. ISBN 978-83-7283-447-B. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, pp. 151-156.
28. Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I.: Dynamics and control of a gyroscope-stabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Master Journal List), v. 48, no 1, pp. 5 –26, Warsaw 2010. (5pkt)
29. Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I.: The dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Master Journal List), v. 48, no 2, pp. 271 – 295, Warsaw 2010. (5pkt)
30. Koruba Z., Ładyżyńska-Kozdraś E.: The dynamic model of combat target homing system of the unmanned aerial vehicle. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Master Journal List), v. 48, no 3, pp. 551-566, Warsaw 2010. (9pkt)
31. Koruba Z., Krzysztofik I.: Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 1 (1), 2010, 31-41.
32. Koruba Z., Tuśnio J., Kobierski Z.: „Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej”. Rozdział w monografii pod redakcją Jerzego Mikulika, Kraków 2010,.s. 271–292. (3pkt)
33. Dziopa Z., Krzysztofik I., Koruba Z.: An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences (Master Journal List), 2010. (6pkt)
34. Koruba Z., Krzysztofik I., Zbigniew Dziopa: An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences (Master Journal List), 2010. (8pkt)
35. Dziopa Z., Krzysztofik I., Koruba Z.: Elementy metody formułowania modelu wyrzutni rakietowej umieszczonej na pokładzie okrętu. Rozdział w monografii „Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)” – praca pod redakcją naukową Jana Wacława Kobierskiego, AMW, Gdynia 2010, ISBN 978-83-60278-50-5, ss. 85-94. (1pkt)
36. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika 2010 (0,5pkt)
37. Grygorczuk J., Juchnikowski G., Wawrzaszek R., Seweryn K., Dobrowolski M., Sobolewski M., Przybyła R., Rataj M., Orleański P., Gut H., Ciesielska M., Koruba Zbigniew: Stabilization of the multispectral imaging system for UAV:GT3 task for the project ‘SPEKTROP’. Rozdział w monografii “Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle” pod redakcą naukową Zbigniewa Koruby, Polish society of Theoretical and Applied Mechanics, Kielce University of Technology, Kielce 2010, ISBN 978-83-9321107-0-1, pp. 237 – 251. (7pkt)
38. Koruba Z., Krzysztofik I., Stefański K.: An analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher. Rozdział w monografii “Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle” pod redakcją naukową Zbigniewa Koruby, Polish society of Theoretical and Applied Mechanics, Kielce University of Technology, Kielce 2010, ISBN 978-83-9321107-0-1 ,pp. 419 – 434. (3pkt)
39. Koruba Z., Krzysztofik I., Stefański K., Dziopa Z.: An analysis of the digital simulation of target search and tracking from a launcher mounted on a ground vehicle. Rozdział w monografii “Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle” pod redakcją naukową Zbigniewa Koruby, Polish society of Theoretical and Applied Mechanics, Kielce University of Technology, Kielce 2010, ISBN 978-83-9321107-0-1, pp. 399 – 417. (2pkt)
40. Koruba Z., Ładyżyńska-Kozdraś E.: Dynamics of the gyroscope onboard of an unmanned aerial vehicle in the process of searching and tracking surface targets. Rozdział w monografii “Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle” pod redakcja naukową Zbigniewa Koruby, Polish society of Theoretical and Applied Mechanics, Kielce University of Technology, Kielce 2010, ISBN 978-83-9321107-0-1,pp. 107 – 122. (7pkt)
41. Koruba Z., Ogonowski K.: Kinematics and dynamics analysis of guided air bomb navigation system using controlled gyroscopic platform. Rozdział w monografii “Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle” pod redakcą naukową Zbigniewa Koruby, Polish society of Theoretical and Applied Mechanics, Kielce University of Technology, Kielce 2010, ISBN 978-83-9321107-0-1, pp. 435 – 448. (7pkt)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
dynamika, sterowanie, układy żyroskopowe, samonaprowadzanie, symulacje komputerowe 5.1 Mechanics
5.4 Mechanical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl