Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Grzegorz Słoń

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science Applications
Position: adiunkt
E-mail: g.slon@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-222
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, relacyjne rozmyte mapy kognitywne, informatyka, elektronika i elektrotechnika pojazdowa, diagnostykaArtificial intelligence, computational intelligence, relational fuzzy cognitive maps, computer science, vehicle electronics and electrical engineering, diagnostics
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Wyposażenie Laboratorium Elektrotechniki PojazdowejEquipment of the Laboratory of Car Electrotechnics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wykonywanie badań (w tym homologacyjnych) wyrobów na zgodność z normami, dyrektywami KE oraz regulaminami EKG ONZtesting (including homologation tests) products for compliance with standards, EU directives and UNECE Regulations
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
- autorstwo lub współautorstwo ok. 100 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych;
- odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi;
- liczne nagrody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze.
- author or co-author of approximately 100 papers published in scientific journals, monographs and conference proceedings;
- awarded the Silver and Gold Cross of Merit;
- received numerous awards of Rector of Kielce University of Technology for research achievements.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Relational Fuzzy Cognitive Maps, Diagnostics, Homologation 2.5 Theoretical Computer Science
5.10 Electrical Engineering
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl