Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Daria Moskwa-Bęczkowska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: Asystent
E-mail: dariam@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 686
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Obszar zainteresowań badawczych koncentruje się wokół problematyki rachunkowości zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów. Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim dostosowania rachunku kosztów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod (rachunku kosztów działań), do potrzeb zarządzania jednostkami gospodarczymi w szczególności jednostkami sektora finansów publicznych.Area of research interest focuses on management accounting issues with particular emphasis on cost accounting. The studies relate primarily to cost accounting adjustments, using modern methods (activity based costing), the management needs of economic entities, in particular, public sector entities.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polskipolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analiza kosztów własnych działalności jednostek sektora finansów publicznychanalysis of operating costs of public sector entities
Informacje dodatkoweAdditional information
D. Moskwa, Modele ekonometryczne w analizie finansowej, Zeszyt Naukowy Ekonomia - Technika - Zarządzanie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr 32, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2008 r.

D. Moskwa-Bęczkowska, Zmiany w systemie rachunkowości w Polsce w latach 1989-2009, [w:] Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009, Monografia pod. red. H. Jastrzębskiej-Smolagi, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2010 r.

M. Kotowska-Jelonek, D. Moskwa-Bęczkowska, Uwarunkowania rozwoju systemu infrastruktury transportu w regionie – na przykładzie województwa świętokrzyskiego, artykuł przygotowany na XI Sympozjum Naukowe Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego EKONOMIA –TECHNIKA – ZARZĄDZANIE, zgłoszony do publikacji w monografii naukowej pt. „Współczesne wyzwania rozwojowe regionów”, monografia w opracowaniu redakcyjnym.

D. Moskwa-Bęczkowska, Zarządzanie kosztami w publicznych szkołach wyższych jako instrument poprawy ich efektywności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt.: „Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami” pod red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Nr 252, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012 r., s. 349-364.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rachunek kosztów, rachunek kosztów działań, jednostki sektora finansów publicznych 1.11 Finance, Banking and Accounting

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl