Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr Dorota Koruba

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Structure Physics and Renewable Energy
Position: Asystent
E-mail: dkoruba@tu.kielce.pl
Address: ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 853
Strony WWW:http://www.mibiol.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mikrobiologia powietrza wewnętrznego.
Prowadzenie badań naukowych analizujących bezpieczeństwo zdrowotne powietrza.
Opracowywanie metod wykrywania i oznaczania skażeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych powietrza;
Opracowywanie kryteriów w zakresie oceny higienicznej i badań środowiska, w którym funkcjonuje człowiek
Mikrobiologia wody.
Mikrobiologia osadu czynnego.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Analizator CO2
Analizator spalin z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry
Automatyczny licznik kolonii
Cieplarka (inkubator) z wymuszonym obiegiem powietrza
Diagnostyczny mikroskop odwrócony
Dygestorium
Kamera termowizyjna wraz z przyrządem pomiarowym do określania przewodzenia ciepła z sondą i celą
Komputery (szt.2) klasy PC do programowania i obsługi urządzeń pomiarowych
Laboratoryjny system oczyszczania wody
Miernik natężenia dźwięku
Miernik różnicy ciśnienia wraz z sondą 1000hPa
Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Urządzenia do pomiaru temperatury, światła i wilgotności z rejestratorem danych
Urządzenie do pomiaru stężenia CO i CO2 wraz z sondami
Waga laboratoryjna
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu prowadzi badania w zakresie:
1. zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
2. przepływów strumienia powietrza wentylacyjnego
3. określenia jakości powietrza wewnętrznego
4. jakości i ilości zarodników grzybów pleśniowych obecnych w pomieszczeniach mieszkaniowych i użyteczności publicznej
5. procesu biodeterioracji pleśniowej w obiektach budowlanych
6. mikroklimatu w obiektach budowlanych
7. "Syndromu Chorego Budynku" (SBS - Sick building syndrome)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.2.5 Environmental Biotechnology
3.3.11 Microbiology
3.4.9 Microbial Ecology
3.5.3 Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment
3.5.8 Environmental Aspects of Air, Water and Soil Pollution
3.13.9 Renewable Sources of Energy
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl