Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. Lidia Dąbek

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: prof.PŚk
E-mail: ldabek@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:0 517 181 021
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Chemia środowiska
Sorpcja i kataliza w inzynierii i ochronie środowiska
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Analiza instrumentalna
Environmental chemistry
Sorption and catalysis in environmental engineering and protection Migration of contaminants in the environment Instrumental analysis
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Chromatograf gazowy CLARUS 580z detektorem ECD i detektorem FID Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus;
Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS
Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS
Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25
Spektrofotometr UV/VIS MARCEL
Analizator StarTOC
Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP
Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla
Analizator AOX firmy Behr Cl 10
Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i immisji
Analizator sorpcji DVS Advatage

CLARUS 580 gas chromatograph with ECD detector and FID detector
883 Basic IC plus ion chromatograph
Lachrom liquid chromatograph with UV-VIS detector
FTIR SPECTRUM TWO DTGS infrared spectrometer
UV/VIS LAMBDA 25 spectrometer
UV/VIS MARCEL spectrometer
StarTOC analyser
OXI-TOP devices for BOD (biological oxygen demand) measurements
Apparatus for nitrogen determination with Kiejdahl method
Behr Cl 10 AOX analyser
Gas analyser with probes for organic and inorganic compounds for emission and immission measurements
DVS Advatage sorption analyser
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
•Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych, osadów dennych
•Analityka specjacyjna metali w wodach, glebach i osadach
•Migracja zanieczyszczeń w srodowisku
•Analizy związków chloroorganicznych
•Monitoring środowiska
•Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Analyses of water, sewage and sewage sludge, sediments
- speciation analysis of metals in water, soil and sediments
- migration of contaminants in the environment
- analyses of organochlorine compounds
- environmental monitoring
- modelling of the spread of pollutants in the atmosphere
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Dąbek Lidia, Dziaduszek J.: Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny, nr patentu: , nr zgłoszenia: A1 394642, patent przyznany 25.03.2013r.
2. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582

1. Dąbek Lidia, Dziaduszek Jerzy, Świątkowski Andrzej: Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny, nr patentu: , nr zgłoszenia: A1 394642, patent przyznany 25.03.2013r.
2. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia: Analiza zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych, w zależności od czasu ich składowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska. Z. 21/2003 r., s. 171 -181. 2009, 0 pkt.
2. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6. Dąbek Lidia: Stabilization/solidification of sand contaminated with organic compounds using regenerated activated carbon and cement, Environmental Progress 28(4), 525-534, 2009, 27 pkt.
7. Dąbek Lidia: Zastosowanie chemiczne zregenerowanych węgli aktywnych do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo - Technicznej "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle", Kazimierz Dolny, 2008 319 - 327 2008, 0 pkt.
8. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
9. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
10. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
11. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
12. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
13. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
14. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
15. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
16. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
17. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
18. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
19. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i InżynieriaŚrodowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
20. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej: Niekonwencjonalne metody regeneracji zużytych węgli aktywnych, Przemysł Chemiczny 88(6), 650-655, 2009, 20 pkt.
21. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej: Zastosowanie ozonu do regeneracji zużytych węgli aktywnych nasyconych substancjami organicznymi, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo - Technicznej "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle", Kazimierz Dolny, 2008 s. 299 - 310 2008, 0 pkt.
22. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej, Dziaduszek J.: Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny metodą utleniania osadzonych na nich zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem układu H2O2/O3, Przemysł Chemiczny 92(3), 379-383, 2013 15 pkt.
1. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia: Analiza zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych, w zależności od czasu ich składowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska. Z. 21/2003 r., s. 171 -181. 2009, 0 pkt.
2. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5. Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6. Dąbek Lidia: Stabilization/solidification of sand contaminated with organic compounds using regenerated activated carbon and cement, Environmental Progress 28(4), 525-534, 2009, 27 pkt.
7. Dąbek Lidia: Zastosowanie chemiczne zregenerowanych węgli aktywnych do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo - Technicznej "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle", Kazimierz Dolny, 2008 319 - 327 2008, 0 pkt.
8. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
9. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
10. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
11. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
12. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
13. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
14. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
15. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
16. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
17. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
18. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
19. Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i InżynieriaŚrodowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
20. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej: Niekonwencjonalne metody regeneracji zużytych węgli aktywnych, Przemysł Chemiczny 88(6), 650-655, 2009, 20 pkt.
21. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej: Zastosowanie ozonu do regeneracji zużytych węgli aktywnych nasyconych substancjami organicznymi, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo - Technicznej "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle", Kazimierz Dolny, 2008 s. 299 - 310 2008, 0 pkt.
22. Dąbek Lidia, Świątkowski Andrzej, Dziaduszek J.: Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny metodą utleniania osadzonych na nich zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem układu H2O2/O3, Przemysł Chemiczny 92(3), 379-383, 2013 15 pkt.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
inżynieria środowiska, chemia środowiska, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, sorpcja, kataliza, zanieczyszczenia organiczne, węgiel aktywny, sorbenty, 5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl