Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż Justyna Kasińska

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt naukowy
E-mail: kasinska@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25- 31 Kielce
Phone number:+48 41 34 24 470
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
elektronowa mikroskopia skaningowa, metalurgia, metale ziem rzadkich, scanning electron microscopy, metallurgy, rare earth metals
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Elektronowy mikroskop skaningowy JSM - 5400; elektronowy mikroskop skaningowy JSM - 7100F, detektor EDS, twardościomierz mikro - makro NEXUS - 4000scanning electron microscope JSM - 5400, scanning electron microscope JSM - 7100F (with field emission), EDS detector, micro - macro hardenss tester NEXUS - 4000
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
W laboratorium prowadzone są prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym dla przedsiębiorstw.
Do podstawowych zadań Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej Politechniki Świętokrzyskiej należą:
- Kontrola jakości i analizy wad w postaci pęknięć, wtrąceń niemetalowych, korozji i innych;
- Kontroli efektów obróbki plastycznej, cieplnej i cieplno – chemicznej, identyfikacji próbek;
- Profesjonalną preparatykę próbek do badań;
- Wykonanie pomiarów mikro i makrotwardości metodą Vickersa;
- Prowadzone są badania na próbkach niemetalowych tj. materiały ceramiczne, betony i próbki biologiczne.
The Laboratory of Scanning Electron Microscopy X-ray Microanalysis at Kielce University of Technology provides analytical, research and developmental support for academic and industrial organizations.
Typical applications include:
- Product quality control and the analysis of flaws in the form of cracks, non-metallic inclusions, corrosion, etc.;
- Evaluation of plastic forming, thermal and thermal-chemical treatment samples; material identification;
- Preparation of test specimens;
- Vickers/Micro and macro hardness measurements;
- Investigations of non-metallic samples including ceramics, concrete and biological specimens.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Analysis of the Inconell 600 alloy destruction process in the surrounding of oxygen, nitrogen and hydrogen Archiwum Odlewnictwa
ISSN 1897-3310 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna,Mola Renata 2010
Badania napoin stellitowych na powierzchniach uszczelniających w armaturze Przegląd Spawalnictwa,ISSN 0033-2364 Gajewski Mirosław, Skrzypczyk Andrzej, Kasińska Justyna 2007
Badania porównawcze jakości warstw austenitycznych napawanych łukowo metodami ES, GMA i FCA Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, ISSN 0013-7294 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2008
Degradacja struktury i uszkodzenia rur kotłowych ze stali 13CrMo4-5 (15HM) Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN 0013-7294 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna, Barwicki L. 2011
Doświadczenia z przemysłowej produkcji staliw Cr-Ni-Cu utwardzanych wydzieleniowo Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2006
Effects of Cr-Ni 18/9 Austenitic Cast Steel Modification by Mischmetal Archives of Foundry Engineering, ISSN 1897-3310 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2012
Elektronowy mikroskop skaningowy w badaniach struktury stopów odlewniczych, Archiwum Odlewnictwa, ISSN 1897-3310 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2006
Exploitation of rare earth metals in cast steel production for power engineering Archiwum Odlewnictwa, ISSN 1897-3310, Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2008
Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową, Przegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364 Radek Norbert, Hrabcakova Aleksandra, Kasińska Justyna, Antoszewski Bogdan 2006
Naprawa powłok cynkowych, Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723, Depczyński Wojciech, Radek Norbert, Kasińska Justyna 2007
Naprawa powłoki cynkowej metodą depozycji elektroiskrowej, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Depczyński Wojciech, Radek Norbert, Kasińska Justyna 2006
Naprawa wad w odlewach ze staliw Cr - Ni - Cu utwardzanych wydzieleniowo, Przegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, Gajewski Mirosław, Skrzypczyk Andrzej, Kasińska Justyna 2007
Nowa metoda naprawy powłok cynkowych, STAL Metale&Nowe Technologie, Depczyński Wojciech, Radek Norbert, Kasińska Justyna 2007
Próba identyfikacji faz w staliwie austenitycznym Cr-Ni metodą mikroanalizy rentgenowskiej, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2005
Przyczyny uszkodzeń elementów urządzeń energetycznych, IX Konferencja Naukowo - Techniczna - Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych PIRE'2007 Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2007
Rare earth metals influence on mechanical properties and crack resistance of GP240GH and G17CrMo5-5 cast steels, Archiwum Odlewnictwa,
ISSN 1897-3310, Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2009
Rare earth metals influence on morphology of non-metallic inclusions and mechanism of GP240GH and G17CrMo5-5cast steel cracking , Archiwum Odlewnictwa, ISSN 1897-3310, Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2009
The reparation of the zinc coatings, Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta, Radek Norbert, Depczyński Wojciech, Kasińska Justyna 2007
Wide – Ranging Influence of Mischmetal on Properties of GP240GH Cast Steel, Archives of Foundry Engineering, ISSN 1897-3310, Kasińska Justyna
Gajewski Mirosław 2012
Wykorzystanie metali ziem rzadkich do poprawy jakości staliw dla energetyki, Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej
ISSN 0013-7294, Gajewski Mirosław, Kasińska Justyna 2009
Słowa kluczoweDziedziny nauki
scanning electron microscopy, metallurgy, rare earth metals, microstructure 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl