Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Paweł Sitek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Control and Management Systems
Position: Kierownik Zakładu
E-mail: sitek@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424200
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zintegrowane systemy informatyczne, systemy klasy MRP, ERP, MES, optymalizacja dyskretna, modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych, modele decyzyjne łańcucha dostaw, logistyki, produkcji, wspomaganie decyzji.Integrated information systems, systems MRP, ERP, MES, discrete optimization, modeling and optimization of production processes, logistics and business models of decision-making in the supply chain, logistics, manufacturing, decision support.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oprogramowanie do optymalizacji dyskretnej, oprogramowanie do modelowania, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych, stacje robocze i wydajny serwer do obliczeń i symulacji.Discrete optimization software, software for modeling, visualization and simulation of manufacturing processes, logistics and business workstations and powerful server for calculation and simulation.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Optymalizacja procesów produkcji, dystrybucji, łańcucha dostaw. Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrożeń systemów klasy ERP, MRP w przedsiębiorstwie.
Optimisation of production, distribution, supply chain. Analysis and expert opinion on the deployments of ERP and MRP systems in the enterprise.
Informacje dodatkoweAdditional information
Sitek Paweł, Zaborowski Z.: Grouping Products in a Follow-up Production Control System for Parallel Partitioned Flow Production Lines, Intelligent Manufacturing Systems, IFAC, Pergamon Press, Oxford str. 122-126 2001;

. Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: Constraint Logic Programming approach to the job-shop scheduling problem, Proceedings of the 2-nd International Conference ACSN-2005 75-79 Lwow 2005

Sitek Paweł: Innovation and knowledge In innovative enterprise -Toward intelligent decision support for scheduling problems with declarative environments, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej-monografie, 2007 strona 231 - 238

Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: A declarative framework for constrained search problems, Lecture Notes in Computer Science, New Frontiers in Applied Artificial Intelligence, Volume 5027/2008, LNAI Springer Berlin/Heidelberg 2008

Sitek Paweł: Innovation and knowledge In innovative enterprise -Toward intelligent decision support for scheduling problems with declarative environments, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej-monografie, 2007 strona 231 - 238

Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: Cost optimization of supply chain with multimodal transport, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 2012

Sitek Paweł: Application of constraint logic programming to decision support for the supply chain management, Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR 129-134 2013

Słowa kluczoweDziedziny nauki
ERP, MRP, CLP, Supply Chain, optimization, 5.9 Transportation
5.14 Automation and Robotics
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl