Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Przemysław Świercz

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of General Construction
Position: adiunkt
E-mail: pswiercz@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 bud. A pok 3.32A, 25-314 Kielce
Phone number:413424377
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Trwałość materiałów budowlanych
Przemiany fazowe wody w lód w materiałach kapilarno-porowatych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych
Testing properties of building materials
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl