Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Maria Żygadło

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: zygadlo@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:tel. służbowy 41 3424527
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl  ·  http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=162
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
gospodarka odpadami waste management
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
OXYMAX - respirometr kompostowyOXYMAX - composting respirometer
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angioelski
rosyjski
polish
english
russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opiniowane linii technologicznych przetwarzania odpadów
ekpertyzy z zakresu funkcjonowania składowisk
zagospodarowanie odpadów stałych
opinion concerning waste treatment technologies
expert's opinion concerning landfills operation
solid waste managing
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1.Pat. Nr 93885, Sposób wytwarzania monolitycznych zespołów ogniotrwałych (opubl.BUP 15.12.1977).
2.Pat. Nr 91927, Sposób wytwarzania wyrobów wysokoglinowych, mulitowych i mulitowo-korundowych, (opubl. BUP 30.06.1977)
3.Pat. Nr 123784, Sposób wytwarzania szkliw na powierzchni wyrobów, zwłaszcza korundowych (opubl.BUP 1.03.1984).
4.Pat. Nr 121552, Fryta dla szkliw i farb reaktywnych, (opubl.BUP 4.01.1984).
5.Pat. Nr 120744, Wysokoołowiowa ceramiczna fryta transparentowa, (opubl.30.09.1983).
6.Pat. Nr 124401, Fryta ceramiczna mącona (opubl.BUP 15.04.1985).
7.Pat. Nr 147758, Sposób oceny mrozoodorności porowatych materiałów budowlanych (opubl.BUP
31,12.1989).
8.Pat. Nr 147759, Sposób pomiaru mrozoodporności porowatych materiałów budowlanych (opubl.BUP 31.01.1990)
9. Pat Nr P.394942, Żygadło M., Gawdzik J., Latosińska J., Woźniak M., Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, opublik.19.05.2011
1.Pat. Nr 93885, Sposób wytwarzania monolitycznych zespołów ogniotrwałych (opubl.BUP 15.12.1977).
2.Pat. Nr 91927, Sposób wytwarzania wyrobów wysokoglinowych, mulitowych i mulitowo-korundowych, (opubl. BUP 30.06.1977)
3.Pat. Nr 123784, Sposób wytwarzania szkliw na powierzchni wyrobów, zwłaszcza korundowych (opubl.BUP 1.03.1984).
4.Pat. Nr 121552, Fryta dla szkliw i farb reaktywnych, (opubl.BUP 4.01.1984).
5.Pat. Nr 120744, Wysokoołowiowa ceramiczna fryta transparentowa, (opubl.30.09.1983).
6.Pat. Nr 124401, Fryta ceramiczna mącona (opubl.BUP 15.04.1985).
7.Pat. Nr 147758, Sposób oceny mrozoodorności porowatych materiałów budowlanych (opubl.BUP
31,12.1989).
8.Pat. Nr 147759, Sposób pomiaru mrozoodporności porowatych materiałów budowlanych (opubl.BUP 31.01.1990)
9. Pat Nr P.394942, Żygadło M., Gawdzik J., Latosińska J., Woźniak M., Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, opublik.19.05.2011
Informacje dodatkoweAdditional information
http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=162http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=162
Słowa kluczoweDziedziny nauki
environmental engineering, waste management, chemistry, materials structure 5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl