Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Mariusz Wiśniewski

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science
Position: adiunkt
E-mail: kinmw@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 3424169
Strony WWW:http://hector.tu.kielce.pl  ·  http://scholar.google.pl/citations?user=7-Gc5wsAAAAJ&hl=pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- algorytmy,
- techniki programowania,
- grafika komputerowa,
- przetwarzanie obrazów,
- systemy chmurowe,
- techniki kompilacji,
- technika mikroprocesorowa,
- synteza logiczna i funkcjonalna (FPGA),
- szybkie prototypowanie,
- algorytmy przetwarzania sygnałów (DSP),
- rozwiązanie bezpieczeństwa dla aplikacji i systemów komputerowych,
- architektury systemów komputerowych (projektowanie i implementacja).
- algorithms,
- programming techniques,
- computer graphics,
- image processing,
- cloud-based systems,
- compilation techniques,
- microprocessor engineering,
- functional and logic synthesis (FPGA),
- rapid prototyping,
- digital signal processing algorithms (DSP),
- security solution for computer application and systems,
- computer systems architecture (design and implementation).
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zestawy uruchomieniowe FPGA do szybkiego prototypowania mikroprocesorowych systemów cyfrowych.FPGA development kits for rapid prototyping of microprocessor-based digital systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjski podstawowy.Polish, English, Basic Russian.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oferta obejmuje rozwiązywanie zadań związanych z poniższymi umiejętnościami oraz powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką moich badań naukowych.

Analiza i wdrażanie systemów informatycznych wymagających stosowania technik programistycznych: doświadczenie obejmuje zarządzanie projektem, analizę, opracowywanie specyfikacji systemu na podstawie konsultacji z klientem, projekt systemu, programowanie, przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej oraz wdrożenie i utrzymanie systemu.

Systemy operacyjne: Windows, Linux (serwery oparte na Debianie).

Znajomość języków programowania: Assembler (x86, x51, ADSP), C/C++, Object Pascal, Java, HTML, JavaScript + DOM, XML, SQL, PlSQL, Lua.

Zagadnienia związane z obsługą kart zbliżeniowych (MIfare Classic, Mifare Plus, Mifare DESfire) oraz modułów zabezpieczających SAM (Mifare SAM AV1/AV2, ACOS6-SAM) - umiejętność programowania, projektowanie i wdrażanie systemów opartych na tej technologii.
The offer includes solving problems related to technologies mentioned below and related directly or indirectly to the subject of my research.

Analysis and implementation of IT systems that require the use of programming techniques: experience includes project management, analysis, development of system specifications in consultation with the client, system design, programming, preparation of technical and user documentation, implementation and maintenance of the system.

Operating systems: Windows, Linux (Debian servers).

Knowledge of programming languages: Assembler (x86, x51, ADSP), C/C++, Object Pascal, Java, HTML, JavaScript + DOM, XML, SQL, PlSQL, Lua.

Issues related to the operation of proximity cards (Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare DESfire) and security modules (SAM SAM Mifare AV1/AV2, ACOS6-SAM) - the ability of programming, design and implementation of systems based on this technology.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenie patentowe wynalazku: M.Wiśniewski, M.Wciślik, "Układ do korekcji toru akwizycji sygnału analogowego" (nr zgłoszenia P.399581).A patent application of invention: M.Wiśniewski, M.Wciślik, "Corrector for analog signal acquisition circuit." (application no.: P.399581).
Informacje dodatkoweAdditional information
- lista ważniejszych publikacji dostępna jest pod adresem: http://scholar.google.pl/citations?user=7-Gc5wsAAAAJ&hl=pl
- liczne nagrody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze.
- list of most significant publications is available at: http://scholar.google.pl/citations?user=7-Gc5wsAAAAJ&hl=pl
- received numerous awards of Rector of Kielce University of Technology for research achievements.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
algorithms, programming, computer engineering, logic synthesis, functional synthesis, FPGA, DSP, html, dom, xml, javascript, microprocessor, image processing, cloud computing 2.1 Mathematics
2.5 Theoretical Computer Science
5.15 Electronics
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl