Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Agnieszka Cienciała

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: asystent
E-mail: acienciala@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
gospodarka nieruchomościami, regulacja stanu prawnego nieruchomości, mapy do celów prawnych, kataster, real estate management, real estate legal status regulation, maps for legal purposes, cadastre
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
prace w zakresie 1 i 2 rodzaju uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
wide range of field and office work within the scope of possessed professional licence
Informacje dodatkoweAdditional information
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii - zakres: 1 i 2, biegły sądowylicenced professional surveyor - scope: 1,2, judicial expert
Słowa kluczoweDziedziny nauki
gospodarka nieruchomościami, kataster, regulacja stanu prawnego, mapy do celów prawnych, rozgraniczenia, podziały 5.23 Geodesy and Cartography

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl