Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Karol Wieczorek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science
Position: Asystent
E-mail: k.wieczorek@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 bud. D, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Synteza układów logicznych
Programowanie obiektowe
Projektowanie aplikacji internetowych (strona serwera) J2EE
Algorytmy genetyczne, programowanie genetyczne, rozwojowe programowanie genetyczne
Synthesis of logical functions
Object-oriented programming
Designing of WWW applications (server-side programming) J2EE
Genetic algorithms, Genetic programming, Developmental genetic programming
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Tworzenie internetowych systemów informatycznych,
Synteza układów logicznych
Designing of WWW applications
Designing and Synthesis of the hadrware systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak-
Informacje dodatkoweAdditional information
S.Deniziak and K.Wieczorek, Evolutionary optimization of decomposition strategies for logical functions, Proc. of ICAISC 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, 2012, pp. 182-189.

Deniziak S., Wieczorek K. „Parallel approach to the functional decomposition of logical functions using developmental genetic programming” Lecture Notes in Computer Science by Springer (konferencja PPAM 2011)- przyjęto do publikacji

Deniziak S., Wieczorek K. „Dekompozycja funkcji logicznych metodą rozwojowego programowania genetycznego” Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2010 str. 1430-1432
S.Deniziak and K.Wieczorek, Evolutionary optimization of decomposition strategies for logical functions, Proc. of ICAISC 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, 2012, pp. 182-189.

Deniziak S., Wieczorek K. „Parallel approach to the functional decomposition of logical functions using developmental genetic programming” Lecture Notes in Computer Science by Springer (konferencja PPAM 2011)- przyjęto do publikacji

Deniziak S., Wieczorek K. „Dekompozycja funkcji logicznych metodą rozwojowego programowania genetycznego” Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2010 str. 1430-1432
Słowa kluczoweDziedziny nauki
J2EE, Functional Decomposition, Developmental genetic programming 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl