Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Anna Tyburczyk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: asystent
E-mail: anna.tyburczyk@wp.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- Złożona wymiana ciepła
- Termowizja
- Boiling heat transfer
- Thermovision
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język polski, Język angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wykonywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej BudynkówStatement of Energy Performance of Buildings
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
BrakNo patents
Informacje dodatkoweAdditional information
Wykaz publikacji:

1) PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI POMIAROWYCH DŁUGOFALOWYCH KAMER TERMOWIZYJNYCH O RÓŻNYCH MATRYCACH, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej 2008, Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL - TECH, Targi Kielce 24-26.09.2008, pp. 221-227, PL ISSN 1897-2683

2) WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI ABSORPCYJNYCH ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII DO CHŁODZENIA, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej 2008, Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL - TECH, Targi Kielce 24-26.09.2008, pp. 229-238, PL ISSN 1897-2683

3) BADANIE WYMIANY CIEPŁA PRZY WRZENIU NA GŁADKICH ALUMINIOWYCH ŻEBRACH (Investigation of boiling heat transfer on the aluminum fin’s smooth surface), Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Wieżyca 31.05-2.06.2009. Organizatorzy: IMP PAN w Gdańsku oraz Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Book of Abstracts, pp. 29

4) WYMIANA CIEPŁA PRZY WRZENIU NA POWIERZCHNI Z POJEDYNCZĄ I PODWÓJNĄ WARSTWĄ SIATKI (Boiling heat transfer performance on single and double net layered surface), Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Wieżyca 31.05-2.06.2009. Organizatorzy: IMP PAN w Gdańsku oraz Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Book of Abstracts, pp. 30

5) WYMIANA CIEPŁA NA ŻEBRACH Z METALICZNOWŁÓKNISTYM POKRYCIEM KAPILARNO – POROWATYM, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk 17.06–19.06.2009. Materiały konferencyjne, pp. 50-51. ISBN 83-918174-8-2

6) WYMIANA CIEPŁA NA ŻEBRACH Z METALOWO WŁÓKNISTYM POKRYCIEM KAPILARNO – POROWATYM, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, Czasopismo Naukowo – Techniczne „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” Nr 6/2009, pp. 144-145

7) ODPAROWANIE KROPLI WODY Z POWIERZCHNI O TEMPERATURZE POWYŻEJ PUNKTU LEIDENFROSTA, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Materiały konferencyjne, Gdańsk 17.06–19.06.2009 . Materiały konferencyjne, pp. 51-52. ISBN 83-918174-8-2

8) BOILING HEAT TRANSFER ON FINS COVERED WITH THIN WIRE MESH STRUCTURE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 22.06-24.06.2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, pp. 165-168. ISBN: 978-80-554-0042-6

9) EVALUATION OF BOILING HEAT TRANSFER COEFFICIENTS ON FIN’S SMOOTH SURFACE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 22.06-24.06.2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, pp. 169-172. ISBN: 978-80-554-0042-6

10) METODYKA POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 22.09 – 24.09.2009, Materiały konferencyjne Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pp. 617-622, ISBN 978-83-88906-72-5

11) WYMIANA CIEPŁA PRZY WRZENIU NA POWIERZCHNI, Z POJEDYNCZĄ I PODWÓJNĄ WARSTWĄ SIATKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej 2009, Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL - TECH, Targi Kielce 29.09-01.10.2009, pp. 331-338, PL ISSN 1897-2683

12) INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE POWIERZCHNI OSIATKOWANEJ, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Konferencja Naukowo – Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce 22-24.09.2010, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pp. 135-141, Zeszyty Naukowe Nr 15, Nauki Techniczne: Elektryka, PL ISSN 1897-2683

13) WYBRANE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH (Selected problems in thermovision measurement practice), Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, INSTAL - teoria i praktyka w instalacjach Nr 12/2010, pp. 32-36. ISSN 1640-8160

14) EFEKTYWNOŚĆ ŻEBRA Z POKRYCIEM METALOWO WŁÓKNISTYM PRZY WRZENIU ETANOLU, Tadeusz ORZECHOWSKI, Katarzyna STOKOWIEC, Anna TYBURCZYK, IX Workshop „Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems”, Wieżyca 12-14.06.2011. Organizatorzy: IMP PAN w Gdańsku oraz Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Book of Abstracts and Lecture Support, pp. 45

15) EFEKTYWNOŚĆ DWUFAZOWEGO CHŁODZENIA NA PRZYKŁADZIE ŻEBRA Z POKRYCIEM SIATKOWYM, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISI Master Journal List (13p), ISSN 0033-2097, R.87 NR 7/2011, pp.48-51

16) EFFECTIVENESS OF FIN MESH COVERING IN ETHANOL POOL BOILING, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Thermodynamics in Science and Technology, Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 04-07.09.2011 L. Bogusławski (Editor), Poznań University of Technology, ISBN 978-83-7775-038-4, pp.158-164

17) 2-D STEADY CONDUCTION IN A FIN AT BOILING HEAT TRANSFER, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. A.A.Stachel, and D. Mikielewicz (Editors). Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2012, pp.
373-380

18) EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENT ON A FIN OPERATING IN BOILING, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Editor: prof. Jozef Markoš, In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 27 – 31.05.2013, pp. 805 – 812

19) BOILING HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON A LONG FIN COATED WITH WIRE MESH STRUCTURES, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK,, Editors: P.J. Coelho, M. Costa, Book of Abstracts, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16 – 20.06.2013, Lisboa, Portugal, pp. 60

20) BOILING HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON A LONG FIN COATED WITH WIRE MESH STRUCTURES, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK,, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16 – 20.06.2013, Lisboa, Portugal, paper No. 143

21) BOILING HEAT TRANSFER ON FINS – EXPERIMENTAL AND NUMERICAL PROCEDURE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013, Edited by Tomáš Vít, Petra Dančová and Petr Novotný, 19 – 22.11.2013, Kutná Hora, Czech Republic, pp. 523 – 529
REFERENCES

1. INVESTIGATION OF BOILING HEAT TRANSFER ON THE ALUMINUM FIN’S SMOOTH SURFACE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Wieżyca 31.05-2.06.2009, Book of Abstracts, pp. 29

2. BOILING HEAT TRANSFER PERFORMANCE ON SINGLE AND DOUBLE NET LAYERED SURFACE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Wieżyca 31.05-2.06.2009, Book of Abstracts, pp. 30


3. BOILING HEAT TRANSFER ON FINS COVERED WITH THIN WIRE MESH STRUCTURE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 22.06-24.06.2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, pp. 165-168. ISBN: 978-80-554-0042-6

4. EVALUATION OF BOILING HEAT TRANSFER COEFFICIENTS ON FIN’S SMOOTH SURFACE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna ZWIERZCHOWSKA, Sylwia ZWIERZCHOWSKA, TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 22.06-24.06.2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, pp. 169-172. ISBN: 978-80-554-0042-6


5. EFFECTIVENESS OF FIN MESH COVERING IN ETHANOL POOL BOILING, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Thermodynamics in Science and Technology, Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 04-07.09.2011 L. Bogusławski (Editor), Poznań University of Technology, ISBN 978-83-7775-038-4, pp.158-164

6. 2-D STEADY CONDUCTION IN A FIN AT BOILING HEAT TRANSFER, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. A.A.Stachel, and D. Mikielewicz (Editors). Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2012, pp. 373-380


7. EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENT ON A FIN OPERATING IN BOILING, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Editor: prof. Jozef Markoš, In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 27 – 31.05.2013, pp. 805 – 812

8. BOILING HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON A LONG FIN COATED WITH WIRE MESH STRUCTURES, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK,, Editors: P.J. Coelho, M. Costa, Book of Abstracts, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16 – 20.06.2013, Lisboa, Portugal, pp. 60


9. BOILING HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON A LONG FIN COATED WITH WIRE MESH STRUCTURES, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK,, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16 – 20.06.2013, Lisboa, Portugal, paper No. 143

10. BOILING HEAT TRANSFER ON FINS – EXPERIMENTAL AND NUMERICAL PROCEDURE, Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013, Edited by Tomáš Vít, Petra Dančová and Petr Novotný, 19 – 22.11.2013, Kutná Hora, Czech Republic, pp. 523 – 529
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Pool boiling, Heat transfer enhancement, Metal mesh structures, Thermal conductivity, Thermovision 5.12 Thermal Technology
5.13 Power Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl