Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Magdalena Dańczuk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: magdar@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 807
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Oczyszczanie ścieków
Uzdatnianie wody
Gospodarka osadami ściekowymi
Sewage treatment
Water treatment
Sewage sludge management
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
1. Zetametr -Malvern Zetasizer Nano ZS wraz z automatem miareczkującym, producent Malvern
2.Granulometr laserowy – Mastersizer 3000 z przystawkami dyspergującymi Hydro EV i Aero S, producent Malvern
1.Zetameter - Zetasizer Nano ZS with Autotitrator, producer Malvern
2.Laser granulometer - Mastersizer 3000 with wet and dry dispersion (Hydro EV and Aero S), producer Malvern
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza fizyczno - chemiczna wody, ścieków, osadów ściekowych
Analiza składu granulometrycznego prób środowiskowych: popiołów, zawiesin w ściekach i osadach ściekowych
Badanie potencjału elektrokinetycznego cząstek koloidalnych
Physical and chemical analysis of water, wastewater and sewage sludge
Granulometric analysis of environmental samples: ashes, suspensions in sewage and sewage sludge
Research electrokinetic potential of colloidal particles
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=176http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=176
Słowa kluczoweDziedziny nauki
woda, ścieki, osady ściekowe, 5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl