Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Agnieszka Operacz

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: aoperacz@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number: (41) 34-34-735
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
hydroenergetyka, hydrologia wód płynących, wpływ działalności człowieka na środowisko wodne, ochrona wód i środowiska, procesy samooczyszczania się środowiska wodno-gruntowegohydropower, hydrology of rivers, antropogenic impact in aquatic systems, water and environmental protection, natural attenuation in groundwater environment
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowanie ekspertyz w zakresie zmian w środowisku wodno-gruntowym (w tym wpływ na cele środowiskowe wg Ramowej Dyrektywy Wodnej); opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (ujęcia wód powierzchniowych, małe elektrownie wodne, etc.); przeprowadzenie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko; opracowanie operatów hydrologicznych.expertises of antropogenic impact in grounwater systems (according to Directive 2000/60/EC), aquatic legal surveys for hydroenergetic and drinking using, environmental impact reports, hydrology surveys
Informacje dodatkoweAdditional information
Autorka i współautorka szeregu koncepcji małych elektrowni wodnych, operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (do celów zaopatrzenia w wodę pitną, energetycznych, wprowadzania ścieków do wód i gruntu), kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, ekspertyz wpływu na warunki wodno-gruntowe oraz cele środowiskowe wg RDW, projektów prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych.

Publikacje:
1. Operacz A., Operacz T., Tomalik J., 2012- Wpływ realizacji małych elektrowni wodnych na warunki hydrogeologiczne. Technika Poszukiwań Geologicznych: geotermia, zrównoważony rozwój. ISSN 0304-520X
2. Karpińska-Rzepa A., Witczak S., 2002 – Program badań gleby i strefy aeracji dla oceny odporności wód podziemnych GZWP 450 na zanieczyszczenie [w:] Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. - Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. -(Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 22). - S. 81–88. - Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Abstr.
3. Karlikowska J., Karpińska-Rzepa A., Musiał M., 2003 – Changes of chemical compositions of infiltrating waters in loess loam profile. Materiały z konferencji Hydrogeochemia’03, Bratysława. s. 74-80.
4. Karpińska–Rzepa A., 2003 – Profil hydrogeochemiczny wód porowych lessów w rejonie Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie [w:] Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, Tom XI, część 2, s. 179-182.
5. Karpińska-Rzepa A., Musiał M., Witczak S., 2004 - Construction of a large-diameter dug well in the profile of unsaturated zone as a good database of percolating water composition.
[w:] Materiały konferencyjne: Source11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference. UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research.
6. Karpińska-Rzepa A., Musiał M., 2004 - The hydrogeochemical analysis of mineral groundwater from Muszyna Zdrój on the example frame Antoni and P-3. [w:] Hydrogeochémia 04 : “Teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” Ostrava, s. 33–36. Abstr.
7. Karpińska-Rzepa A., 2005 - Percolating water migration velocity through loess unsaturated zone based on the tritium and stable isotopes analysis. [w:] Materiały z konferencji Hydrogeochemia’05,Bratysława, s. 68-73.
8. Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., Wójcik R., 2005 - Transport of anthropogenic
pollutants through the unsaturated zone, traced by isotope chemical indicators: a case study from southern Poland. [w:] Source Geophysical Research , vol. 7. EGU General Assembly 2005. Vienna, Austria, 24–29 April 2005.
9. Witczak S., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Czana J., 2006 - Porous waters of loess unsaturated zone as archives of anthropogenic airborne pollution: case study from southern Poland [w:] The 34th Congress of International Association of Hydrogeologists - Groundwater – present status and future task. 2006, Beijing, China. s. 199–200.
10. Duliński M., Kapusta M., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., 2007 - Ewolucja składu izotopowego węgla {(^{13}C/^{12}C, ^{14}C/^{12}C)} rozpuszczonych węglanów w strefie aeracji [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. Kraków. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. ISBN-13 978-83-88927-16-4.
11. Duliński M., Kapusta M., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., 2008 - Evolution of carbon isotope composition of pore waters in the unsaturated zone: open or closed system conditions? [w:] EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena.
12. Grahl-Madsen M., Kolodziej J., Operacz A., 2012 - Shouting out for innovation. International Water Power and Dam Construction, Published by Global Trade Media, a trading division of Progressive Media Group Ltd. (publikacja elektroniczna www.waterpowermagazine.com).
13. Operacz A., Tomalik J., 2012 - Mała energetyka wodna, a cele środowiskowe wg Ramowej Dyrektywy Wodnej. Czysta Energia nr 8/2012.

Granty – kierownictwo

2003-2005 - Grant pt. „Rola gleby i strefy aeracji w procesach samooczyszczania się środowiska wód podziemnych zdegradowanych przez emisje przemysłowe w rejonie Huty im. Tadeusza Sendzimira”; nr 5T12B 012 24
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydrologia, hydrogeologia, hydroenergetyka, operaty wodnoprawne, operaty hydrologiczne, ekspertyzy wpływu inwestycji na warunki wodno-gruntowe, oceny oddziaływania na środowisko. 3.4.14 Ecohydrology and Hydrobiology
3.4.15 Scientific Principles of Nature Conservation
3.5.6 Natural Resources Development and Protection
3.6.9 Hydrology
3.13.9 Renewable Sources of Energy

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl