Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Zbigniew Sender

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: st. wykładowca
E-mail: sender@tu.kielce.pl
Address: Al 1000-lecia PP 5, 25-514 Kielce
Phone number:693839015
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/~sender  ·  http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wzimk/jednostki/pracownik.mhtml/id=1000
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zastosowania informatyki, sieci komputerowe, programowanie usług sieci komputerowych.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry informatyki Stosowanej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielski,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Ekspertyzy i projekty w zakresie sieci komputerowych

,
Informacje dodatkoweAdditional information
Wykaz publikacji

1. Moduł automatycznej identyfikacji rozkładu funkcji niezawodności urządzeń technicznych, ZN PŚk Mechanika 14, 1978, współautor
2.Symulacyjny model prognozowania niezawodności procesów technologicznych, ZN PŚk Mechanika 19, 1979, autor
3.Dobór modeli niezawodności w klasie rozkładów Johnsona do oceny niezawodności, NZ PŚk Mechanika 20, 1980, autor
4.Model optymalnego doboru tolerancji wykonania w obróbczych procesach technologicznych, ZN PŚk, Problemy Nauk Podstawowych 15, 1983, autor
5. Elementy modelu komputerowego koparki jednonaczyniowej, Prace IPPT PAN Zesz. 1.12,44/88, współautor
6. Analiza Struktury i linearyzacja modelu drgań koparki jednonaczyniowej, Rozprawy inżynierskie 3/1990, współautor
On certain indentyfication method for simulational stand tests, Rozprawy inżynierskie 2/199, współautor
7. Symulacja komputerowa pracy koparki oraz sterowanie cyfrowe jej osprzętem, Prace IPPT PAN Zesz. 9/91, współautor
8. Sprawność hydraulicznych układów jedno- i dwupompowych - badania układów hydromechanicznych, Przegląd Mechaniczny 1994, współautor
10. Symulacja komputerowa pracy koparki z napędem hydraulicznym, Sterowanie i Napęd Hydrauliczny, 1994, współautor
11.Problemy i doświadczenia wykorzystania mikrokomputerów w dydaktyce i doskonaleniu kadr, Mat. Konf. Zast. Mikrokomputerów, Praga 1984 , współautor
Programy na mikrokomputer ZX81 do obróbki wyników badań. Mat. Konf. Zast. Mikrokomputerów, Praga 1984 , współautor
12. Komplexna analyza parametrow odchylich tvoru a vlasnosti povruchu suciastok valivych lozisk, Mat. Konf. Zast. Vyoje smery vo vyrobe valivych lozisk, Żylina 1989 , współautor.
Idea simulaneho urcowania technologickich prodavkov pre lozikowe prvky, Mat. Konf. Zast. Vyoje smery vo vyrobe valivych lozisk, Żylina 1989, współautor
13. Konzeption der auswertug der genauigkeit von computergestitzten gezugsmessungen der Rundheitsprofile, CEPUS - SCIENCE Report Methology in Quality Assumuce Systems, listopad 1998r, współautor
14. Efficient algorithm of successive re-decomposition of 2D domain in parallel FEM computations, 2ndEuropean Conference on Computational Mechanics , Crakov, Poland June 26-29, 2001
15. M. Suchańska, Z. Sender, The State and Future Development Prospects of the Information Society in the Świętokrzyski Region, Konf. Advanced Computer Systems and Networks, ACSN- Lviv 2005
16. Miejska sieć komputerowa KIELMAN, Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce i Gospodarce POLMAN’97, współautor
17. Komputerowe wspomaganie statystycznych badań porównawczych metod pomiaru zarysów okrągłości, Konferencja Metody Komputerowe w Metrologii, Warszawa, czerwiec 1999r, współautor
18. Stan i kierunki rozwoju Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN w Kielcach, Konferencja POLMAN’99, kwiecień 1999, autor
19. Świętokrzyska regionalna sieć komputerowa –działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim, VII Sympozjum Instytutu Ekonomi i Zarządzania, Kielce 2006

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl