Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Magdalena Woźniak

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: maka@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:tel. służbowy (41) 34-24-569
Strony WWW:http:// http://www.tu.kielce.pl http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=123010
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Oczyszczanie ścieków
Uzdatnianie wody
Gospodarka odpadami paleniskowymi
Sewage treatment
Water treatment
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza fizyko - chemiczna wody, ścieków i osadów ściekowych
Analiza składu granulometrycznego prób środowiskowych: popiołów, zawiesin w ściekach i osadach ściekowych
Physical and chemical analysis of water, wastewater and sewage sludge
Granulometric analysis of environmental samples: ashes, suspensions in sewage and sewage sludge
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Pat Nr P.394942, Żygadło M., Gawdzik J., Latosińska J., Woźniak M., Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, opublik.19.05.2011Pat Nr P.394942, Żygadło M., Gawdzik J., Latosińska J., Woźniak M., Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, opublik.19.05.2011
Informacje dodatkoweAdditional information
http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=123010 http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=123010
Słowa kluczoweDziedziny nauki
environmental engineering, chemistry
woda, ścieki, popioły lotne
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl