Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inżynier Lidia Bartkiewicz

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: lidiab@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424569
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologia wody i ścieków
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Uprawnienia projektowe Kl-201/93 i Kl-202/93
doradztwo w zakresie technologii oczyszczania ścieków
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje
2008
1. Lidia Bartkiewicz: „ Dane pochodzące z monitoringu dla potrzeb ustalania opłat za wody opadowe” Miesięcznik INSTAL nr 5/2008 str. 59-62 - krajowa
2. Bartkiewicz L., Studzinski J.: Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni za pomocą modelowania matematycznego. Materiały konferencji pn. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (M.M. Lozański, Z. Dymaczewski, J.Jeż-Walkowiak, red.). tom II, str. 221-232, Poznań-Gniezno 2008. – krajowa
3. Lidia Bartkiewicz – „Wpływ wód przypadkowych na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Rzeszowie- materiały konferencyjne - XX Jubileuszowa Krajowa konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja - międzynarodowa
„Problemy zagospodarowania wód opadowych” (red. dr hab. Inż. Janusz Łomotowski) – Wrocław , listopad 2008 str.323-330 tom II
4. Lidia Bartkiewicz, Tytuł referatu „Modelowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni” I Międzynarodowa Konferencja „Wodociągi i Kanalizacja – teoria i praktyka u progu XXI wieku” 31.01 – 1.02.2008 NOT Warszawa
5. Bartkiewicz L., Studzinski J.: Modellierung des Abwasserzuflusses zur Klaeranlage mit den Methoden der kleinsten Quadrate. In: Modellierung und Simualation von Oekosystemen (A. Gnauck, Hrsg.) Workshop Koelpinsee 2008, Shaker Verlag, Berichte aus der Umweltinformatik – konferencja międzynarodowa
2009
6. Jan Studziński, Lidia Bartkiewicz: „Metody i programy wspomagające rozwiązywanie zadań modelowania i identyfikacji systemów” miesięcznik INSTAL nr 4a/2009 str. 59-64
2010
7. Bartkiewicz L., Studziński J.: Mathematical modeling of the hydraulic load of communal wastewater networks. In: Modeling and Simulation 2010, ESM’2010 (G.K. Janssens, K. Ramakers, A. Caris, eds.) EUROSIS-ETI, Hasselt Belgium 2010, pp.156-160 (G63).
2011
8. Bartkiewicz L., Stachura M., Studziński J.: Forecasting of the hydraulic load of communal wastewater networks. In: Modellierung und Simulation von Ökosystemen. Workshop Kölpinsee (A. Gnauck, Hrsg.), Shaker Verlag, Aachen 2011 (w druku).
9. Bartkiewicz L., Stachura M., Studziński J.: Modelowanie obciążenia hydraulicznego miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego „Wody opadowe a zjawiska ekstremalne”. Wyd. Seidel-Przywecki – 2011, str. 75-82 –(wyd. recenzowane).
10. Bartkiewicz L., Studziński J.: “Mathematische Modelle zur Vorhersage des Rohabwasserzuflusses zur Kläranlage“. In: Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Workshop Kölpinsee (A. Gnauck, Hrsg.), Shaker Verlag, Aachen 2011, pp.124-137. (60%), (- 3 pkt.)
11. Udział w projekcie rozwojowym MNiSzW nr R1100101 – Raport „ Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie” dla Instytutu Badań Systemowych PAN.
12. Udział w projekcie badawczym MNiSzW nr 514297733 dla Instytutu Badań Systemowych PAN
Słowa kluczoweDziedziny nauki
technologia oczyszczania, ścieki, woda, projektowanie
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl