Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Sylwia Wciślik

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: asystent
E-mail: sylwiazw@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-829
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Złożona wymiana ciepła i masy
Termowizja
Instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych
Heat and mass transfer
Thermography
Heating systems, ventilation and air conditioning
Renewable energy sources
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza efektywności energetycznej budynków – sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Sporządzanie audytów energetycznych budynków pod potrzeby termomodernizacji, w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz ocena efektu ekologicznego przedsięwzięcia.
Buildings energy efficiency analysis - Energy Performance Certificates
Energy audit of building systems.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Orzechowski T., Wciślik S.: An experimental investigation of drop evaporation under film boiling regime, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, June 16-20, 2013, Lisbon, Portugal

2. Orzechowski T., Wciślik S.: Analysis of the droplet film boiling heat transfer under ambient pressure. Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2012, 18-20 September 2012, Gliwice, Poland, Institute of Thermal Technology. Edited by Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. pp. 235-236.

3. Orzechowski T., Zwierzchowska S.: Phase change heat transfer under critical conditions on the example of the large droplet. The 15th Conference for Junior Researches Science for Future. Engineering Systems for Building. 12-13 April 2012. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. pp. 98-101.

4. Orzechowski T., Zwierzchowska S.: Heat transfer coefficient components of the large droplets of water in the range of film boiling. Transcom 2011, 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, 27-29 june 2011, University of Zilina, Slovak Republic, Section 5: Material Engineering - Mechanical Engineering Technologies, pp.129-132.

5. Orzechowski T, Zwierzchowska S.: Heat transfer coefficient components analysis in the case of large droplets in the range of film boiling. Workshop: Computational Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support Wieżyca k. Gdańska 12-14.06.2011, p. 58.

6. Orzechowski T., Tyburczyk A., Zwierzchowska S.: Wybrane zagadnienia w praktyce pomiarów termowizyjnych. INSTAL - teoria i praktyka w instalacjach. 12 (313) 2010, str. 32-36. (część B listy MNiSW).

7. Orzechowski T., Zwierzchowska S.: Odparowanie pływających kropel wody z powierzchni o temperaturze powyżej drugiego punktu krytycznego. Systemy, technologie i urządzenia energetyczne - praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, tom II, str. 639-648.

8. Orzechowski T., Zwierzchowska S.: Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta. Konferencja n-t Terotechniologia 2009. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce 2009.

9. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Metodyka pomiarów termowizyjnych. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu PZITB KRYNICA 2009. Problemy naukowo - badawcze budownictwa. Kielce - Krynica 20-25 września 2009r. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 2009, str. 617-622.

10. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 6/2009, str. 144-145. (część B listy MNiSW).

11. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Materiały konferencyjne, pp. 50-51. ISBN 83-918174-8-2.

12. Orzechowski T., Zwierzchowska S.: Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Materiały konferencyjne, pp. 51-52. ISBN 83-918174-8-2.

13. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Evaluation of boiling heat transfer coefficients on fin’s smooth surface. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Zilina June 22-24, 2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, 2009, pp. 169-172.

14. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Boiling Heat Transfer on Fins Covered with Thin Wire Mesh Structure. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Zilina June 22-24, 2009 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina, 2009, pp. 165-168.

15. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Investigation of boiling heat transfer on the aluminum fin’s smooth surface. VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 3105-2.06.2009. Organizatorzy: IMP PAN w Gdańsku oraz Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Book of Abstracts, pp. 29.

16. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Boiling heat transfer performance on single and double net layered surface. VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 3105-2.06.2009. Organizatorzy: IMP PAN w Gdańsku oraz Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Book of Abstracts, pp. 30.

17. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Wpływ właściwości absorpcyjnych elewacji zewnętrznej na zapotrzebowanie energii do chłodzenia. Terotechniologia 2008. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce 2008, pp. 229-238.

18. Orzechowski T., Zwierzchowska A., Zwierzchowska S.: Porównanie możliwości pomiarowych długofalowych kamer termowizyjnych o różnych matrycach. Terotechniologia 2008. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa
i eksploatacja maszyn, Kielce 2008, pp. 221-227.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat and mass transfer, energy audit

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl