Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik
E-mail: ebezak@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
chemia środowiska, chemia wody, analiza specjacyjna, analiza próbek środowiskowych, oceny oddziaływania na środowisko environmental chemistry, water chemistry, speciation analysis, analysis of environmental samples, environmental assessment
Języki komunikacjiLanguages of communication
język rosyjski, język angielskirussian, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analizy próbek środowiskowych, ocena wpływu na środowisko materiałów odpadowych ( osady ściekowe, denne, hałdy przemysłowe)analysis of environmental samples, environmental impact assessment of waste materials (wastewater sludge, sediments, industrial landfill
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. Bezak-Mazur E., Adamczyk D. Adsorpcja błękitu metylowego na dwóch handlowych węglach aktywnych. Monografie PAN nr 100 Komitetu Inżynierii Środowiska, Prace Tom II, 2012, 27-36;
2. Bezak-Mazur E. Adamczyk D. Adsorption Naphtol Green B on Activated Carbon F-300, Ecological Chemistry and Engineering. A, 2012, 19(9), 1123—1131;
3. Bezak-Mazur E., Adamczyk D. Zmiany chemii powierzchni węgla aktywnego WD-extra po regeneracji reagentem Fentona zastosowanego do adsorpcji zieleni naftolowej B. Annual Set The Environment Protection. 2013, 15, 966-980.
4. Bezak-Mazur E., Stoińska R. Speciation of phosphorus in wastewater sediments from selected wastewater treatment plant. Ecological Chemistry and Engineering. A . 2013, 20 (4-5), 503-514.
5. Bezak-Mazur E., Stoińska R.The importance of phosphorus in the environment- review article. Archives of Waste Management and Environmental Protection. 2013, 15(3), 33-42.
Konferencje:
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Darłówko 2011
2. XXI Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole'12 SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, 10-13 października 2012, Zakopane.
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Darłówko 2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
ochrona środowiska, chemia środowiska, analiza specjacyjna, chemia wody, toksykologia 5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl