Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Dmytro Mierzejewski

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Mathematics
Position: asystent
E-mail: dmytro@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza matematyczna, algebra. Badałem niektóre pytania dotyczące wielomianów kwaternionowych. Jeszcze wcześniej zajmowałem się analizą funkcjonalną.Mathematical analysis, algebra. I studied some problems concerning quatedrnionic polynomials. Earlier I dealt with functional analysis.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, ukraiński, rosyjski, angielski, esperanto.Polish, Ukrainian, Russian, English, Esperanto.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Brak.No.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Quaternion, polynomial, equation, mathematical analysis, functional analysis. 2.1 Mathematics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl