Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. Sylwia Hożejowska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: starszy wykładowca
E-mail: ztpsf@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:(41) 3424394
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
matematyka, statystyka, ekonometria, prognozowanie, metoda Trefftza, zagadnienia i odwrotne w modelowaniu pól temperatur; przepływy wielofazowe w minikanałachmathematics, statistics, econometrics, forecasting, numerical methods- Trefftz method, direct and inverse heat conduction problems, multiphase fluid flows
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski,angielskipolish, anglish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analizy statystyczne, prognozowanie, proste i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła statistical analysis, forecasting, direct and inverse heat conduction and problems
Informacje dodatkoweAdditional information
Wykaz publikacji za lata 2000 -2013

1. Hozejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E., Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations, Int.J. of Thermal Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2008.11.013, 2008

2. Piasecka, M., Hożejowska, S., Poniewski, M. E., 2004, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 25, pp. 159-172 (Lista Journal Citation Reports,

3. Hożejowska S., Hożejowski L, Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale , Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2009), nr 6, s. 85-87,

4. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2010), nr 2, s. 95-96,

5. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.

6. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E., Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel. Archives of Thermodynamics, 2003, vol. 24, No. 2, pp. 55-67.

7. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L.,Poniewski M.E, Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2006), nr 6, s. 190-191,

8. Piasecka M., Hożejowska S., Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2006), nr 6, s. 188-189 ,

9. A. Maciąg, K. Grysa, S.Hożejowska, J.M. Al-Khatib, Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods, ZAMM 80 (2000) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Supplement 3, Niemcy, str. 675-676,

10. M.J. Ciałkowski, S.Hożejowska, L.Hożejowski, Solving the inverse heat conduction problems with the use of heat functions, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, Niemcy, str. 673-674.

11. M. Piasecka , M.E. Poniewski , S.Hożejowska, G. Szetela, Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, Materiały XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 2001, t. II, s. 169-176

12. L. Hożejowski, S.Hożejowska ,M. Sokała, Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by the heat functions method, ZAMM 81 (2001) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Supplement 3, Niemcy, str. 499-500.

13. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Sokała, Evaluation of the Biot number with the use of heat functions , w: PAMM ,Volume 1, Issue 1, p.349-350 (March 2002)


14. M.Piasecka , M.E. Poniewski, S. Hożejowska, One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Kielce 2002, pp.307-314

15. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Piasecka, Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, w: PAMM, Volume 2 Issue 1, p.362-363 (March 2003)

16. Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, Proceedings of the 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, 2003, pp. 18.

17. 1.Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, Proceedings of the 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, 2003, pp. 18.

18. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski, M. E.,, Experimental error analysis and heat polynomial method , Proceedings of the Third International Conference on Microchannels and Minichannels , Paper No. ICMM2005-75142m, Toronto, 2005

19. Poniewski, M. E, Piasecka, M., Hożejowska, S., Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, Proceedings of the 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems – HEAT’2005, Gdańsk, Poland, pp.87 – 102, (ISBN 83-88237-90-X)

20. Piasecka M., Poniewski, M. E, Hożejowska S., Hożejowski L., Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer , Proc. Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer, Grenoble, 2005, p.4.

21. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski, M. E., Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, Proc. ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, Castelvecchio Pascoli, 2005, paper #25, p.8.

22.S. Hozejowska, M.E. Poniewski, Various Approaches to the Calculation of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer, Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, eds. J.S. Szmyd, J. Spałek, T.A. Kowalewski, ISBN 978-83-7464-235-4, paper MEMS-10, pp.1807-1814

23. Hozejowska S., Hozejowski L., Poniewski M.E., Numerical Methods of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Calculations and Their Modifications, Proceedings of The First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems, Napoli, Italy,2009 , eds. Massarotti N., Nithiarasu P., pp. 385-388, ISBN - 13: 978-88-7431-459-1

24. Hożejowska S., Hożejowski L., Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus, Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics , November 25-27 2009, Liberec , pp.56-63,


25. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009,
6-9.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.


26. Grysa K, Hożejowska S, Maciejewska B, Compensatory calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel, Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), Vol 50, No. 4, 2012, pp.1087-1096

27.Hożejowska S., Piasecka M, Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel, EPJ Web of Conferences Volume 45 , Article number 01040, 2013 EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012, (on line 09.04.2013) , DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501040

28. Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M.E., Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, artykuł przyjęty do druku do International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow


29. Hożejowska S, Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał, artykuł przyjęły do drukud Inżynieria i Aparatura Chemiczna
30. Hożejowska S., Hożejowski L, Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSH 2009, Tom 2 , str . 138-144


Referaty konferencyjne

1. L. Hożejowski, S.Hożejowska ,M. Sokała, Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by the heat functions method, w: Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at University of Goettingen, April 02-07,2000, str. 60

2. M. Piasecka , M.E. Poniewski , S.Hożejowska, G. Szetela, Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, wrzesień 2001,

3. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Sokała, Evaluation of the Biot number with the use of heat functions , GAMM 2001 Zurich (Szwajcaria), Feb. 12-15 2001

4. M.Piasecka , M.E. Poniewski, S. Hożejowska, One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems,24-27.06.2002, Baranów Sandomierski

5. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Piasecka, Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, w: Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2002 at University of Ausburg (Niemcy), March 25-28 2002 , str 66

6. Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, The 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica,4-8 May 2003, pp. 18.

7. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski, M. E.,, Experimental Error analysis and heat polynomial method , The Third International Conference on Microchannels and Minichannels, June 13-15, 2005, Toronto

8. Poniewski, M. E, Piasecka, M., Hożejowska, S., Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems – HEAT’2005, 26 – 30 June, 2005, Gdańsk, Poland

9. Piasecka M., Poniewski, M. E, Hożejowska S., Hożejowski L., Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer, September 6-8, 2005 Grenoble, p.4.

10. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski, M. E., Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, September 25-30 2005, Castelvecchio Pascoli (Włochy),

11. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L.,Poniewski M.E, Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 11-13 października 2006,

12. Piasecka M., Hożejowska S., Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 11-13 października 2006

13. Hożejowska S., Hożejowski L, Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale , IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 17-19 czerwca 2009, s.29

14. Hozejowska S., Poniewski M. E, Various approaches to the calculation of minichannel flow boiling heat transfer, ExHFT-7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 28 - July 03, Kraków 2009

15. Hozejowska S., Hożejowski L., Poniewski M. E, Numerical methods of minichannel flow boiling heat transfer coefficient calculation and their modifications, First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems ThermaComp2009, September 8-10, 2009, Napoli, Italy

16. Hożejowska S., Hożejowski L., Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2009 , November 25-27 2009, Liberec , Republika Czeska

17. Poniewski M., Piasecka M., Hożejowska S., Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat transfer in asymmetrically heated vertical minichanel, , II Krajowa Konferencja Nano – i Mikromechaniki , 6-8. 07.2010, Krasiczyn 2010, s. 33

18. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 6- 10. 09.2010, Gdańsk 2010, s.11

19. Hożejowska S., Hożejowski L., The use of Trefftz functions for approximation of measurement data in an inverse problem of flow boiling in a minichannel, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2010, November 24-26 2010, Liberec

20. Poniewski M.E., Piasecka M., Hozejowska, S. , Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat transfer in asymmetrically heated vertical minichannel, Second National Conference on Nano- and Micro- Mechanics, July 6-8, 2010, Krasiczyn, Poland

21.Grysa K, Hożejowska S, Maciejewska B, Compensatory calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a mini channel, ECCOMAS International Conference IPM 2011 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materiale, April 27-30, 2011, Rzeszów Sieniawa, Poland

22. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2012, November 20-23 2012, Hradec Kralove, Czech Republic

23. Hożejowska S. , Poniewski E. M., Application of equalizing calculus to Trefftz method for calculating two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, artykułt zatwierdzony na konferencję: ECCOMAS Special Interest Conference Numerical Heat Transfer 2012, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław, Poland, Eds.: A. Nowak, R.A. Białecki

24.Hożejowska S, Kaniowski R., Poniewski M.E., Numerical calculations of two – dimensional temperature field in a vertical minichannel, referat zgłoszony na 51st European Two-Phase Flow Group Meeting , 13-14 may 2013, Lyon, Francja

25. Hżejowska S, Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał, referat zgłoszony na XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Szczecin/Kołobrzeg, 2-6 września 2013

26. Hożejowska S., Hożejowski L, Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, 10 września 2009, Kielce


Skrypty

1. Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg, „Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno – technicznych”, Politechnika Świętkorzyska, Skrypt 377, Kielce 2001. (Skrypt recenzowany) PL ISSN 0239-6386. Wydanie drugie 2003, Wydanie trzecie 2005, Wydanie czwarte 2009, Wydanie piąte 2010

2. E-skrypt z Algebry Liniowej: Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk,
Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała, od 2009 dostępny na : http://wzimk-moodle.tu.kielce.pl/


Projekty Badawcze

Granty:
1. MNiSW, grant nr 3T10 B01527 (1.31/6.11) pt. „Analiza wymiany ciepła i struktur przepływu dwufazowego przy wrzeniu w minikanałach o różnej geometrii i orientacji przestrzennej”, kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław E. Poniewski, wykonawcy: dr inż. M. Piasecka, dr inż. T. Wójcik, dr inż. T. Orzechowski, dr inż. R. Pastuszko, dr S. Hożejowska, mgr inż. A. Liasota, mgr inż. R. Kaniowski, czas trwania: 11.2004 r.- 05.2008 r.

2. MNiSzW N N512 354037: Analiza wrzenia w przepływie przez minikanały prostokątne, realizowany, kierownik : prof. dr hab. inż. Mieczysław E. Poniewski, czas trwania: 11.2004 r.- 05.2008 r., charakter udziału dr S. Hożejowska – wykonawca

3. MNiSzW N N512 354037: Analiza wrzenia w przepływie przez minikanały prostokątne, realizowany: 2009-2012, Politechnika Świętokrzyska, Kierownik projektu dr inż. Magdalena Piasecka , charakter udziału dr S. Hożejowska – wykonawca

4. MNiSzW N N512 477339 (contract no. 4773/B/T02/2010/39) : Analiza wymiany ciepła i pędu w przepływie cieczy wrzącej przez mini-/mikro-kanały o zmiennej orientacji przestrzennej, realizacja 2010 – 2013, Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku ul. I. Łukasiewicza 17 09-400 Płock, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Mieczysław Edward Poniewski, charakter udziału dr S.Hożejowska - wykonawca

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Rektora II stopnia w 2008 i w 2010Publications

1. Hozejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E., Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations, Int.J. of Thermal Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2008.11.013, 2008

2. Piasecka, M., Hożejowska, S., Poniewski, M. E., 2004, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 25, pp. 159-172 (Lista Journal Citation Reports,

3. Hożejowska S., Hożejowski L, Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale , Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2009), nr 6, s. 85-87,

4. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2010), nr 2, s. 95-96,

5. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.

6. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E., Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel. Archives of Thermodynamics, 2003, vol. 24, No. 2, pp. 55-67.

7. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L.,Poniewski M.E, Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2006), nr 6, s. 190-191,

8. Piasecka M., Hożejowska S., Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2006), nr 6, s. 188-189 ,

9. A. Maciąg, K. Grysa, S.Hożejowska, J.M. Al-Khatib, Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods, ZAMM 80 (2000) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Supplement 3, Niemcy, str. 675-676,

10. M.J. Ciałkowski, S.Hożejowska, L.Hożejowski, Solving the inverse heat conduction problems with the use of heat functions, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, Niemcy, str. 673-674.

11. M. Piasecka , M.E. Poniewski , S.Hożejowska, G. Szetela, Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, Materiały XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 2001, t. II, s. 169-176

12. L. Hożejowski, S.Hożejowska ,M. Sokała, Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by the heat functions method, ZAMM 81 (2001) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Supplement 3, Niemcy, str. 499-500.

13. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Sokała, Evaluation of the Biot number with the use of heat functions , w: PAMM ,Volume 1, Issue 1, p.349-350 (March 2002)


14. M.Piasecka , M.E. Poniewski, S. Hożejowska, One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Kielce 2002, pp.307-314

15. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Piasecka, Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, w: PAMM, Volume 2 Issue 1, p.362-363 (March 2003)

16. Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, Proceedings of the 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, 2003, pp. 18.

17. 1.Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, Proceedings of the 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, 2003, pp. 18.

18. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski, M. E.,, Experimental error analysis and heat polynomial method , Proceedings of the Third International Conference on Microchannels and Minichannels , Paper No. ICMM2005-75142m, Toronto, 2005

19. Poniewski, M. E, Piasecka, M., Hożejowska, S., Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, Proceedings of the 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems – HEAT’2005, Gdańsk, Poland, pp.87 – 102, (ISBN 83-88237-90-X)

20. Piasecka M., Poniewski, M. E, Hożejowska S., Hożejowski L., Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer , Proc. Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer, Grenoble, 2005, p.4.

21. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski, M. E., Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, Proc. ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, Castelvecchio Pascoli, 2005, paper #25, p.8.

22.S. Hozejowska, M.E. Poniewski, Various Approaches to the Calculation of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer, Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, eds. J.S. Szmyd, J. Spałek, T.A. Kowalewski, ISBN 978-83-7464-235-4, paper MEMS-10, pp.1807-1814

23. Hozejowska S., Hozejowski L., Poniewski M.E., Numerical Methods of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Calculations and Their Modifications, Proceedings of The First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems, Napoli, Italy,2009 , eds. Massarotti N., Nithiarasu P., pp. 385-388, ISBN - 13: 978-88-7431-459-1

24. Hożejowska S., Hożejowski L., Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus, Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics , November 25-27 2009, Liberec , pp.56-63,


25. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009,
6-9.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.


26. Grysa K, Hożejowska S, Maciejewska B, Compensatory calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel, Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), Vol 50, No. 4, 2012, pp.1087-1096

27.Hożejowska S., Piasecka M, Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel, EPJ Web of Conferences Volume 45 , Article number 01040, 2013 EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012, (on line 09.04.2013) , DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501040

28. Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M.E., Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, artykuł przyjęty do druku do International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow


29. Hożejowska S, Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał, artykuł przyjęły do druku do Inżynieria i Aparatura Chemiczna

30. Hożejowska S., Hożejowski L, Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSH 2009, Tom 2 , str . 138-144


Conferences

1. L. Hożejowski, S.Hożejowska ,M. Sokała, Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by the heat functions method, w: Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at University of Goettingen, April 02-07,2000, str. 60

2. M. Piasecka , M.E. Poniewski , S.Hożejowska, G. Szetela, Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, wrzesień 2001,

3. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Sokała, Evaluation of the Biot number with the use of heat functions , GAMM 2001 Zurich (Szwajcaria), Feb. 12-15 2001

4. M.Piasecka , M.E. Poniewski, S. Hożejowska, One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems,24-27.06.2002, Baranów Sandomierski

5. L. Hożejowski, S. Hożejowska, M. Piasecka, Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, w: Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2002 at University of Ausburg (Niemcy), March 25-28 2002 , str 66

6. Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław E. Poniewski, Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, The 5th International Conference on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica,4-8 May 2003, pp. 18.

7. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski, M. E.,, Experimental Error analysis and heat polynomial method , The Third International Conference on Microchannels and Minichannels, June 13-15, 2005, Toronto

8. Poniewski, M. E, Piasecka, M., Hożejowska, S., Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems – HEAT’2005, 26 – 30 June, 2005, Gdańsk, Poland

9. Piasecka M., Poniewski, M. E, Hożejowska S., Hożejowski L., Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, Euromech Colloquium #472 on Microfluidics and Transfer, September 6-8, 2005 Grenoble, p.4.

10. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski, M. E., Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, September 25-30 2005, Castelvecchio Pascoli (Włochy),

11. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L.,Poniewski M.E, Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 11-13 października 2006,

12. Piasecka M., Hożejowska S., Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 11-13 października 2006

13. Hożejowska S., Hożejowski L, Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale , IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 17-19 czerwca 2009, s.29

14. Hozejowska S., Poniewski M. E, Various approaches to the calculation of minichannel flow boiling heat transfer, ExHFT-7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 28 - July 03, Kraków 2009

15. Hozejowska S., Hożejowski L., Poniewski M. E, Numerical methods of minichannel flow boiling heat transfer coefficient calculation and their modifications, First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems ThermaComp2009, September 8-10, 2009, Napoli, Italy

16. Hożejowska S., Hożejowski L., Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2009 , November 25-27 2009, Liberec , Republika Czeska

17. Poniewski M., Piasecka M., Hożejowska S., Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat transfer in asymmetrically heated vertical minichanel, , II Krajowa Konferencja Nano – i Mikromechaniki , 6-8. 07.2010, Krasiczyn 2010, s. 33

18. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 6- 10. 09.2010, Gdańsk 2010, s.11

19. Hożejowska S., Hożejowski L., The use of Trefftz functions for approximation of measurement data in an inverse problem of flow boiling in a minichannel, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2010, November 24-26 2010, Liberec

20. Poniewski M.E., Piasecka M., Hozejowska, S. , Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat transfer in asymmetrically heated vertical minichannel, Second National Conference on Nano- and Micro- Mechanics, July 6-8, 2010, Krasiczyn, Poland

21.Grysa K, Hożejowska S, Maciejewska B, Compensatory calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a mini channel, ECCOMAS International Conference IPM 2011 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materiale, April 27-30, 2011, Rzeszów Sieniawa, Poland

22. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel, International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2012, November 20-23 2012, Hradec Kralove, Czech Republic

23. Hożejowska S. , Poniewski E. M., Application of equalizing calculus to Trefftz method for calculating two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, artykułt zatwierdzony na konferencję: ECCOMAS Special Interest Conference Numerical Heat Transfer 2012, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław, Poland, Eds.: A. Nowak, R.A. Białecki

24.Hożejowska S, Kaniowski R., Poniewski M.E., Numerical calculations of two – dimensional temperature field in a vertical minichannel, referat zgłoszony na 51st European Two-Phase Flow Group Meeting , 13-14 may 2013, Lyon, Francja

25. Hżejowska S, Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał, referat zgłoszony na XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Szczecin/Kołobrzeg, 2-6 września 2013

26. Hożejowska S., Hożejowski L, Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, 10 września 2009, Kielce
Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg, „Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno – technicznych”, Politechnika Świętkorzyska, Skrypt 377, Kielce 2001. (Skrypt recenzowany) PL ISSN 0239-6386. Wydanie drugie 2003, Wydanie trzecie 2005, Wydanie czwarte 2009, Wydanie piąte 2010

E-skrypt z Algebry Liniowej: Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała, od 2009 dostępny na : http://wzimk-moodle.tu.kielce.pl/

Research Projects
1. MNiSW, grant nr 3T10 B01527 (1.31/6.11) pt. „Analiza wymiany ciepła i struktur przepływu dwufazowego przy wrzeniu w minikanałach o różnej geometrii i orientacji przestrzennej”, kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław E. Poniewski, wykonawcy: dr inż. M. Piasecka, dr inż. T. Wójcik, dr inż. T. Orzechowski, dr inż. R. Pastuszko, dr S. Hożejowska, mgr inż. A. Liasota, mgr inż. R. Kaniowski, czas trwania: 11.2004 r.- 05.2008 r.

2. MNiSzW N N512 354037: Analiza wrzenia w przepływie przez minikanały prostokątne, realizowany, kierownik : prof. dr hab. inż. Mieczysław E. Poniewski, czas trwania: 11.2004 r.- 05.2008 r., charakter udziału dr S. Hożejowska – wykonawca

3. MNiSzW N N512 354037: Analiza wrzenia w przepływie przez minikanały prostokątne, realizowany: 2009-2012, Politechnika Świętokrzyska, Kierownik projektu dr inż. Magdalena Piasecka , charakter udziału dr S. Hożejowska – wykonawca

4. MNiSzW N N512 477339 (contract no. 4773/B/T02/2010/39) : Analiza wymiany ciepła i pędu w przepływie cieczy wrzącej przez mini-/mikro-kanały o zmiennej orientacji przestrzennej, realizacja 2010 – 2013, Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku ul. I. Łukasiewicza 17 09-400 Płock, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Mieczysław Edward Poniewski, charakter udziału dr S.Hożejowska - wykonawca

Prizes
1) Rector's Team Award for organizational and didactic achievements, Kielce University of Technology, 2008
2) Rector's Team Award for organizational and didactic achievements, Kielce University of Technology, 2010Słowa kluczoweDziedziny nauki
Trefftz method,
heat transfer,
fluid flow
2.1 Mathematics
5.1 Mechanics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl