Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Krzysztof Ludwinek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Position: adiunkt
E-mail: k.ludwinek@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424682
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/weaii/jednostki/pracownik.mhtml/id=315  ·  http://www.dorobek.tu.kielce.pl/publikacje/publikacje.php?nazwisko=ludwinek&imie=krzysztof&rok=wszystkie  ·  http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sterowanie maszyn elektrycznych, jakość napięcia i prądu zasilania, wyższe harmoniczneControl of electrical machines, the quality of power supply voltage and current, the higher harmonics
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oscyloskop cyfrowy np MSO 4034A, Oscyloskop Tektronix TPS2024 z 4 izolowanymi kanałami oraz z modułem do analizy mocy TPS2PBND i oprogramowaniem WSTRO, Wzmacniacz TCPA + sonda prądowa TCP 3000 –2 zestawy, Zestaw dSpice płyta główna z wej-wyj, kompilator wraz z oprogramowaniem Matlab, Programowany generator mocy Chroma AC Source 61704, Analizator widma HM 5014-2 z generatorem śledzącym + interfejs z optoizolacją RS232 HMS3010 wraz z zestawem sond Hz 530 do badania kompatybilności elektromagnetycznej EMV, Trzy karty NI PXIe-6356 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1073, Dwie karty NI PXI-6221 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1033, Karta NI USB-6259 do akwizycji danych na złącze USB 2 szt, Specjalistyczny zestaw uruchomieniowy z procesorem DSP SHARK ADSP 21369, sonda emulacyjna, oprogramowanie VISUAL DSP++, przekształtnik trójfazowy P550 wraz z silnikiem i hamulcem magnetycznym – 3 zestawy.Digital Oscilloscope MSO 4034, Oscilloscope Tektronix TPS2024 with 4 isolated channels and a module for power analysis and software TPS2PBND WSTRO, amplifier TCPA + current probe TCP 3000 -2 sets, set of dsPIC motherboard with input-output, compiler and software Matlab, Programmable power generator Chroma AC source 61704, 5014-2 HM spectrum analyzer with tracking generator + interface with opto-isolated RS232 HMS3010 with a set of probes 530 Hz to study the EMC, the NI PXIe Three cards-6356 data acquisition connector in a single housing PXI NI -PXI-1073, NI PXI Two cards-6221 data acquisition connector in a single housing PXI NI-PXI-1033, NI USB card-6259 data acquisition USB connector, 2 pcs, Specialized starter kit with DSP SHARK ADSP 21369, probe emulation software VISUAL DSP + +, P550-phase inverter with motor and magnetic brake - 3 sets.
Języki komunikacjiLanguages of communication
j. angielski
j. rosyjski
English
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza jakości napięcia i prądu zasilania maszyn i urzadzeń elektrycznycyh
Rozwiązywanie problemów dotyczacym współpracy maszyn elektrycznych, falowników i niesymetrii i odkształcenia zasilania
Analysis of the quality of the voltage and current supply of electric machines and devices
Solving problems of cooperation on electric machines, inverters and power supply asymmetry and deformation
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Nadolski R., Staszak J., Ludwinek K.: Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego (Decyzja o przyznaniu patentu, oczekiwanie na publikację w BUP – 2014r.)
Sadkowski W., Ludwinek K.: Silnik cieplny Stirlinga. Udzielenie patentu PL 212854 B1 decyzja 2012-07-25
Ludwinek K., Jaśkiewicz M., Wiechowski D.: Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych, Udzielenie patentu decyzja 16.08.2011 PL 210632 B1
Jaśkiewicz M.. Ludwinek K., Prochowski L., Zielonka K. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu. Udzielenie patentu decyzja 2011-12-05 PL 213074 B1
Nadolski R., Staszak J., Ludwinek K.: Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego (Decyzja o przyznaniu patentu, oczekiwanie na publikację w BUP – 2014r.)
Sadkowski W., Ludwinek K.: Silnik cieplny Stirlinga. Udzielenie patentu PL 212854 B1 decyzja 2012-07-25
Ludwinek K., Jaśkiewicz M., Wiechowski D.: Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych, Udzielenie patentu decyzja 16.08.2011 PL 210632 B1
Jaśkiewicz M.. Ludwinek K., Prochowski L., Zielonka K. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu. Udzielenie patentu decyzja 2011-12-05 PL 213074 B1
Informacje dodatkoweAdditional information
1. A control system to reduce torque pulsation during start-up of AC electrical machines; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2013, 1410 - 1415
2. Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2010, Nr 3, 2010 ss. 38-43
3. Analiza współpracy generatora synchronicznego z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym z uwzględnieniem rzeczywistej struktury wirnika; Ludwinek Krzysztof; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2002, Rozprawa doktorska, Kielce
4. Analiza zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach maszyny elektrycznej współpracującej z siecią zasilającą z wykorzystaniem programowego środowiska graficznego.; Ludwinek Krzysztof, Siedlarz Arkadiusz; Pomiary Automatyka Robotyka; 2011, Nr 7-8 , 2011, ss. 60-69
5. Brushless DC Permananet Magnet Motor for Electric Bike and their Impulse System for Battery Charging 2005; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew; International Journal of Electrical Engineering in Transportation, IJEET 2005; 2005, vol. 1, nr1,
6. Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System [w:] Computer Engineering in Applied Electromagnetism; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; IOS Press; 2006, pp. 520 - 527
7. Electric bicycle - the example of mechatronic inter-disciplinary case study 2005 Switzerland; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof; 6th ISAEMSE - International Symposium on Advanced Ectromechanical Motion Systems Electromotion'05; 2005, Lausanne, September 27th-29th
8. Harmonic distortion analysis in armature currents of synchronous machine during co-operation with the power system.; Ludwinek Krzysztof, Siedlarz A.; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2009, No 84, 2009, published by Komel Katowice, Poland pp. 217-223.
9. Influence of DC voltage and current of field winding on induced stator voltages of a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2014
10. Influence of representation of the stator to rotor mutual inductances on the induced phase voltage waveforms in a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 147-154
11. Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; Computer Engineering in Applied Electromagnetism, IOS Press; 2006, pp.520-527
12. Influence of the synchronous cylindrical machine damping cage on content of higher harmonics in armature currents during co-operation with the distorted and asymmetrical electric power system; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; XII-th ISEF -International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, 2005 Electrical and Electronic Engineering; 2005, Spain, Baiona, September 15th - 17th,
13. Konfiguracja modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania.; Ludwinek Krzysztof, Chrzan K.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 9, 2009. ss. 46-52.
14. Konfiguracja modułów rozszerzeń - cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC.; Ludwinek Krzysztof, Krasuski B.; Elektro. Info; 2009, Nr 9, ss. 66-75.
15. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC z modułami Ethernet CJ1W-ETN21 i CS1W-ETN21; Ludwinek Krzysztof, Krasuski B., Osiecki Michał, Olejarczyk J.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 6, 2009. ss. 32-39.
16. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE; Ludwinek Krzysztof, Osiecki Michał, Oborski Stanisław; Elektro. Info; 2008, Nr 3, 58-61
17. Measurement of momentary currents by Hall linear sensor.; Ludwinek Krzysztof; Przegląd Elektrotechniczny; 2009, No. 10, 2009. pp. 182-187.
18. Model maszyny synchronicznej cylindrycznej dla potrzeb symulacji współpracy z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka 42; 2005, 239-250
19. Odwzorowanie indukcyjności własnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2013, 7/8, s. 36-41
20. Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2013, 103 - 111
21. Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan, Suliga T.; Journal of KONES; 2011, Vol.18, No. 4 /2011 pp. 151-165
22. Possibility of graphical environment applications for evaluating of equivalent circuit parameters and time constants; Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; Przegląd Elektrotechniczny; 2011, 12a
23. Practical application of a linear Hall Effect sensor in contactless measurement of temporary values of current; Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2013, 1631-1640
24. Systems for measuring physical quantities during an inertial collision of a trolley with an obstacle [w:] Problems of maintenance of sustainable technological systems; Jaśkiewicz Marek, Liščák Štefan, Ludwinek Krzysztof; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Vol. IV, 60-73
25. INFLUENCE OF MOMENT OF INERTIA ON PMSM AND SRM ROTATIONAL SPEED TRANSIENTS [w:] Problems of maintenance of sustainable technological systems; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Gaj Marek; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Vol. IV, 152-164
26. Programowanie modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania.; Ludwinek Krzysztof, Chrzan K.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 10, 2009. ss.70-75.
27. Propozycja sposobu modelowania obwodów tłumiących na wirniku generatora synchronicznego jawnobiegunowego; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, s. 179-186
28. Representation of the stator to rotor self- and mutual inductances in a salient pole synchronous generator in the no-load state.; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 117-124
29. Silnik cieplny Stirlinga; Sadkowski Wojciech, Ludwinek Krzysztof; A1 397384; 2011, PL 212854 B1
30. Silnik cieplny Stirlinga; Sadkowski Wojciech, Ludwinek Krzysztof; A1 397384; 2012, PL212854B1
31. Some aspects of representation of inductance distributions in dq0-axes in a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 187-194
32. Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC; Ludwinek Krzysztof, Osiecki Michał, Gaj Marek; Elektro. Info; 2008, Nr 5, 70-74
33. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Prochowski Leon, Zielonka Karol; A1 393031; 2010, PL 213074 B1
34. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Prochowski Leon, Zielonka Karol; A1 393031; 2011, PL 213074 B1
35. The control system of mock-ups in the study drivers' behaviour in case of emergency situations; Jurecki Rafał, Ludwinek Krzysztof; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, 71-79.
36. Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego; Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; A1 395900; 2011
37. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych; Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Wieckowski Dariusz; A1 393833; 2011, PL 210632 B1
38. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych; Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Więckowski Dariusz; A1 393833; 2010, PL 210632 B1
39. Układ sterowania silnikami prądu stałego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem mikrokontrolerów PICAXE; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Leśniewski Piotr; Przegląd elektrotechniczny; 2011, 2
40. Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles.; Jaśkiewicz Marek, Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; Przegląg Elektrotechniczny; 2012, 4a
41. Wpływ niesymetrycznego i odkształconego zasilania sieci na przebiegi czasowe prądów w obwodzie twornika maszyny synchronicznej; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka 42; 2005, 251-265


Nagrody Rektora (2003 - 2012)
Nagroda zespołowa 2004 r.
Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
Srebrna Odznaka PTETiS nr 23 - 2008 r.
Srebrny Krzyż Zasługi - 2010 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2012 r.
Nagroda Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza dla absolwenta PŚk Jakuba Łukasza Marosek, tytuł pracy magisterskiej: Oprogramowanie karty przetwornika analogowo-cyfrowego typu PCI – 6036E z wykorzystaniem graficznego środowiska LabView.
Sześciotygodniowe praktyki w Katedrze Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych w latach 2008 – 2011.
Studenckie Koło Naukowe "Elektron" przy WEAiI od 2006 r.
International Workshop on Research and Education in Mechatronics 2004 - REM'2004, 01th - 02th October 2004, Cedzyna - Kielce, Poland. (udział naukowców z 15 krajów)
XXIII Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, 16 – 18 maja 2013 r.
1. A control system to reduce torque pulsation during start-up of AC electrical machines; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2013, 1410 - 1415
2. Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2010, Nr 3, 2010 ss. 38-43
3. Analiza współpracy generatora synchronicznego z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym z uwzględnieniem rzeczywistej struktury wirnika; Ludwinek Krzysztof; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2002, Rozprawa doktorska, Kielce
4. Analiza zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach maszyny elektrycznej współpracującej z siecią zasilającą z wykorzystaniem programowego środowiska graficznego.; Ludwinek Krzysztof, Siedlarz Arkadiusz; Pomiary Automatyka Robotyka; 2011, Nr 7-8 , 2011, ss. 60-69
5. Brushless DC Permananet Magnet Motor for Electric Bike and their Impulse System for Battery Charging 2005; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew; International Journal of Electrical Engineering in Transportation, IJEET 2005; 2005, vol. 1, nr1,
6. Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System [w:] Computer Engineering in Applied Electromagnetism; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; IOS Press; 2006, pp. 520 - 527
7. Electric bicycle - the example of mechatronic inter-disciplinary case study 2005 Switzerland; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof; 6th ISAEMSE - International Symposium on Advanced Ectromechanical Motion Systems Electromotion'05; 2005, Lausanne, September 27th-29th
8. Harmonic distortion analysis in armature currents of synchronous machine during co-operation with the power system.; Ludwinek Krzysztof, Siedlarz A.; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2009, No 84, 2009, published by Komel Katowice, Poland pp. 217-223.
9. Influence of DC voltage and current of field winding on induced stator voltages of a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2014
10. Influence of representation of the stator to rotor mutual inductances on the induced phase voltage waveforms in a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 147-154
11. Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; Computer Engineering in Applied Electromagnetism, IOS Press; 2006, pp.520-527
12. Influence of the synchronous cylindrical machine damping cage on content of higher harmonics in armature currents during co-operation with the distorted and asymmetrical electric power system; Wiak Sławomir, Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; XII-th ISEF -International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, 2005 Electrical and Electronic Engineering; 2005, Spain, Baiona, September 15th - 17th,
13. Konfiguracja modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania.; Ludwinek Krzysztof, Chrzan K.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 9, 2009. ss. 46-52.
14. Konfiguracja modułów rozszerzeń - cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC.; Ludwinek Krzysztof, Krasuski B.; Elektro. Info; 2009, Nr 9, ss. 66-75.
15. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC z modułami Ethernet CJ1W-ETN21 i CS1W-ETN21; Ludwinek Krzysztof, Krasuski B., Osiecki Michał, Olejarczyk J.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 6, 2009. ss. 32-39.
16. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE; Ludwinek Krzysztof, Osiecki Michał, Oborski Stanisław; Elektro. Info; 2008, Nr 3, 58-61
17. Measurement of momentary currents by Hall linear sensor.; Ludwinek Krzysztof; Przegląd Elektrotechniczny; 2009, No. 10, 2009. pp. 182-187.
18. Model maszyny synchronicznej cylindrycznej dla potrzeb symulacji współpracy z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka 42; 2005, 239-250
19. Odwzorowanie indukcyjności własnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2013, 7/8, s. 36-41
20. Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej; Ludwinek Krzysztof; Elektro. Info; 2013, 103 - 111
21. Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan, Suliga T.; Journal of KONES; 2011, Vol.18, No. 4 /2011 pp. 151-165
22. Possibility of graphical environment applications for evaluating of equivalent circuit parameters and time constants; Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan; Przegląd Elektrotechniczny; 2011, 12a
23. Practical application of a linear Hall Effect sensor in contactless measurement of temporary values of current; Ludwinek Krzysztof; International Review of Electrical Engineering (IREE); 2013, 1631-1640
24. Systems for measuring physical quantities during an inertial collision of a trolley with an obstacle [w:] Problems of maintenance of sustainable technological systems; Jaśkiewicz Marek, Liščák Štefan, Ludwinek Krzysztof; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Vol. IV, 60-73
25. INFLUENCE OF MOMENT OF INERTIA ON PMSM AND SRM ROTATIONAL SPEED TRANSIENTS [w:] Problems of maintenance of sustainable technological systems; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Gaj Marek; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Vol. IV, 152-164
26. Programowanie modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania.; Ludwinek Krzysztof, Chrzan K.; Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny; 2009, Nr 10, 2009. ss.70-75.
27. Propozycja sposobu modelowania obwodów tłumiących na wirniku generatora synchronicznego jawnobiegunowego; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, s. 179-186
28. Representation of the stator to rotor self- and mutual inductances in a salient pole synchronous generator in the no-load state.; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 117-124
29. Silnik cieplny Stirlinga; Sadkowski Wojciech, Ludwinek Krzysztof; A1 397384; 2011, PL 212854 B1
30. Silnik cieplny Stirlinga; Sadkowski Wojciech, Ludwinek Krzysztof; A1 397384; 2012, PL212854B1
31. Some aspects of representation of inductance distributions in dq0-axes in a salient pole synchronous generator; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne; 2014, pp. 187-194
32. Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC; Ludwinek Krzysztof, Osiecki Michał, Gaj Marek; Elektro. Info; 2008, Nr 5, 70-74
33. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Prochowski Leon, Zielonka Karol; A1 393031; 2010, PL 213074 B1
34. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu; Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Prochowski Leon, Zielonka Karol; A1 393031; 2011, PL 213074 B1
35. The control system of mock-ups in the study drivers' behaviour in case of emergency situations; Jurecki Rafał, Ludwinek Krzysztof; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, 71-79.
36. Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego; Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; A1 395900; 2011
37. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych; Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Wieckowski Dariusz; A1 393833; 2011, PL 210632 B1
38. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych; Ludwinek Krzysztof, Jaśkiewicz Marek, Więckowski Dariusz; A1 393833; 2010, PL 210632 B1
39. Układ sterowania silnikami prądu stałego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem mikrokontrolerów PICAXE; Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Leśniewski Piotr; Przegląd elektrotechniczny; 2011, 2
40. Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles.; Jaśkiewicz Marek, Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof; Przegląg Elektrotechniczny; 2012, 4a
41. Wpływ niesymetrycznego i odkształconego zasilania sieci na przebiegi czasowe prądów w obwodzie twornika maszyny synchronicznej; Ludwinek Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka 42; 2005, 251-265Rector's Award (2003 - 2012)
Team Rector's Award 2004
Bronze Cross of Merit - 2004
Silver Badge of PTETiS No. 23 - 2008
Silver Cross of Merit - 2010
Medal of National Education Committee - 2012
Award Scholarship Fund. Ignacy Lukasiewicz for graduate PSK Jakub Łukasz Marosek, thesis title: Software an analog-to-digital PCI - 6036 using LabView graphical development environment.
Six-week practice in the Department of Electrical Engineering and Mechatronic Systems in the years 2008-2011.
Students Scientific "Elektron" at WEAiI since 2006
International Workshop on Research and Education in Mechatronics 2004 - REM'2004, 01th - 02th October, 2004, Cedzyna - Kielce, Poland. (participation of scientists from 15 countries)
XXIII Congress of Deans of Faculties of Electrical, Electronics, Telecommunications, Automation and Robotics and Computer Science, 16 - 18 May 2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Electrical machines, synchronous machines, power electronic, PLC, DSP, mechatronic systems 5.10 Electrical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl