Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Paweł Łaski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: prof. PŚk
E-mail: pawell@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 3424502,+48 603422492
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wmibm/jednostki/pracownik.mhtml/id=812  ·  http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wmibm/jednostki/pracownik.mhtml/id=812  ·  http://scholar.google.pl/citations?user=jXTo2XUAAAAJ&hl=pl  ·  http://www.dorobek.tu.kielce.pl/publikacje/publikacje.php?autor=459&rok=wszystkie  ·  http://orcid.org/0000-0002-3338-0981  ·  http://academic.research.microsoft.com/Author/21724547/pawel-andrzej-laski
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
systemy pneumatroniczne
mechatronika
sterowanie rozmyte
serwo napędy pneumatyczne
roboty i manipulatory szeregowe, równoległe i hybrydowe
systemy czasu rzeczywistego
szybkie prototypowanie sterowania
symulacje hardware in the loop
hydraulic and pneumatic drives and control
pneumatronic systems
mechatronics
fuzzy control
pneumatic servo-drives
serial, parallel and hybrid robots and manipulators
real time systems
rapid control prototyping
hardware in the loop simulation
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski,polish,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Badania przepływowe (wyznaczanie charakterystyk przepływowych i parametrów przepływowych) pneumatycznych zaworów rozdzielających, zaworów proporcjonalnych przepływu i ciśnienia.
2. Badania przepływowe (wyznaczanie charakterystyk przepływowych i parametrów przepływowych) pneumatycznych elementów typu wypływowego.
3. Badania czasów zadziałania i czasów jałowych pneumatycznych zaworów rozdzielających, zaworów proporcjonalnych przepływu i ciśnienia.
4. Badania szczelności elementów zespołów przygotowania powietrza.
5. Badania wytrzymałościowe pneumatycznych zaworów rozdzielających ISO.
6. Projektowanie urządzeń, chwytaków i manipulatorów z napędem pneumatycznym.
7. Badania szczelności wewnętrznej i zewnętrznej siłowników pneumatycznych.
1. Flow testing of a pneumatic valves, a proportional flow and pressure valves (determination of a flow characteristics and a flow parameters).
2. Flow testing of outflow pneumatic elements (determination of a flow characteristics and a flow parameters).
3. Response time and idle time testing of a pneumatic valves, a proportional flow and pressure valves.
4. Leak testing of an air handling unit.
5. Number of switch operations testing of a ISO pneumatic valves.
6. Design of devices, grippers and manipulators with the pneumatic actuators.
7. Inner and outer testing of a pneumatic cylinder.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Zgłoszenie patentowe A1 401822: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej".
2. Zgłoszenie patentowe A1 401565: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "Urządzenie do badań, zwłaszcza dynamicznych, pneumatycznych napędów mięśniowych".
3. Zgłoszenie patentowe A1 397926: Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub: "Mechaniczne uszczelnienie obrotowe".
4. Patent A1 395133: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający".
5. Patent A1 394237: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Grzegorczyk Ilona, Błasiak Sławomir: "Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody".
6. Zgłoszenie patentowe A1 402905: Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Bracha Gabriel, Pietrala Dawid, Barycki Józef: "Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych".
1. The patent application A1 401822: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The hatch channel, especially sewer manholes".
2. Patent application A1 401565: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The device for testing, especially dynamic pneumatic muscle actuators.
3. Patent application A1 397926: Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub: "The mechanical rotary seal".
4. Patent A1 395133: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The pneumatic proportional flow valve".
5. Patent A1 394237: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Grzegorczyk Ilona, Błasiak Sławomir: "The three-arm parallel Delta manipulator with a closed kinematic chain, with three degrees of freedom".
6. The patent application A1 402905: Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Bracha Gabriel, Pietrala Dawid, Barycki Józef: "Valve to control of fluid drives especially pneumatic drives and control system of valves of fluid drives".
Informacje dodatkoweAdditional information
Informacje ogólne:
Łączna liczba artykułów naukowych wynosi 132 w latach 2000-2013. H-index: 3, łączna liczba cytowań: 33 (dane według Publish or Perish).
Wybrane artykuły:
1. Takosoglu J. E., Dindorf R. F., Laski P. A.: Rapid prototyping of fuzzy controller pneumatic servo-system, International Journal of Advanced Manufacturing Technology Vol. 40, No. (3-4), 2009, DOI 10.1007/s00170-007-1349-5, Springer-Verlag, pp. 349-361 (IF 1,103, liczba cytowań 12).
2. Takosoglu J. E., Łaski P. A., Błasiak S.: A fuzzy controller for the positioning control of an electro-pneumatic servo-drive, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I-Journal of Systems and Control Engineering 2012, pp. 1335-1343 (IF 0,477, liczba cytowań 0).
3. Blasiak S., Laski P. Takosoglu J.: Parametric analysis of heat transfer in non-contacting face seals, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.09.058 (IF 2,913, liczba cytowań 0).
4. Takosoglu J., Dindorf R., Łaski P.: Fuzzy logic positioning system of electro-pneumatic servo-drives, rozdz.mon.pt.: Robot Manipulators Trends and Development, Wydawnictwo In-Tech, rok 2010, pp. 297-320 (IF 0, liczba cytowań 3).
5. Takosoglu J., Dindorf R., Łaski P.: Pneumatronic positioning system of electro-pneumatic servo-drive, rozdz.mon. Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs, Editors: Ewald Macha, Grzegorz Robak pp.323-334, 2009 (IF 0, liczba cytowań 2).
6. Łaski P., Dindorf R., Takosoglu J.: Virtual project of parallel manipulator with pneumatic muscle actuators, rozdz.mon. Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs, Editors: Ewald Macha, Grzegorz Robak pp.209-216, 2009 (IF 0, liczba cytowań 2).
7. Takosoglu J., Dindorf R., Łaski P., Woś P.: Pozycjonowanie siłownika serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości, Acta Mechanica et Automatica Vol.4, No 1 2010, s. 86-91 (IF 0, liczba cytowań 3).
8. Łaski P., Dindorf R., Takosoglu J., Woś P.: Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięsniowymi, Acta Mechanica et Automatica Vol. 4, No 1 2010, s. 61-65 (IF 0, liczba cytowań 2).
9. Takosoglu J., Dindorf R., Łaski P.: Mechanizmy napędowe z muskułami pneumatycznymi do automatyzacji produkcji, Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza Nr 2 2010, s. 29-33 (IF 0, liczba cytowań 1).
10. Łaski P.: Napędy i sterowanie pneumatyczne. Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń: konstrukcja maszyn, materiałoznawstwo, normalizacja, wzory i obliczenia. Zespół aut. pod red. Andrzeja Kubalskiego. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2008, 2009, 2010, 2011, rozdz. 8.1, (IF 0, liczba cytowań 0).
Konferencje naukowe:
1. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle SAUMV 2010.
2. Sekretarz XVII Krajowej Konferencji Automatyki KKA’2011.
3. Członek Komitetu Programowego Krajowej Konferencji PNEUMA 2012, 2013.
4. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Scientific Aspects of Unmanned Mobile Object SAUMO 2013.
5. Recenzent artykułów Międzynarodowej Konferencji Mechatronic Systems and Materials 2012, MSM 2012.
Doświadczenia naukowe:
1. Polska, wykładowca na IX Międzynarodowych Targach Gdańskich - Warsztaty Tematyczne – Komputerowe Wspomaganie Projektowania Napędów Elektrohydraulicznych i Elektropneumatycznych, Gdańsk 2003.
2. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Salonie Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE 2006 na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2006, Poznań 2006.
3. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Salonie Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE 2007 na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2007, Poznań 2007.
4. Polska, współorganizator parku tematycznego PNEUMA2007 na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2007, Poznań 2007.
5. Polska, Opole University of Technology, Certificate of First International Summer School on Mechatronics System 1ISSMS, Project No.: PL/07/LLP-LdV/TOI/140006, Wisła 27.09-02.10.2009 r.
6. Polska, staż naukowo-przemysłowy w P.P.W. „COMPREX” Sp. z o.o. w Krakowie, 01.01-31.12.2011.
7. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 na Targach Kielce 2009.
8. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2010 na Targach Kielce 2010.
9. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2011 na Targach Kielce 2011.
10. Polska, wystawca osiągnięć naukowych na Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2012 na Targach Kielce 2012.
Nagrody i wyróżnienia:
1. Złoty Medal IV Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2011, Targi Kielce 2011 za "System pozycjonowania serwopneumatycznego ze sterowaniem rozmytym".
2. Złoty Medal V Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2012, Targi Kielce 2012 za "Manipulator typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi".
3. Złoty medal Korea Invention Academy na 6th International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
4. Srebrny medal International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
5. Wyróżnienie Ministry of Education, Technical University of Moldova, IWIS 2012, , Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
6. Nagroda IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Urzędu Marszałkowskiego, Kielce 2012 za "Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody".
7. Nagroda IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Urzędu Marszałkowskiego, Kielce 2012 za "Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający".
8. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody".
9. Złoty Medal VI Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2013, Targi Kielce 2013 za "Samodiagnozującą pneumatyczną wyspę zaworową zintegrowaną z komunikacją sieciową".
Słowa kluczoweDziedziny nauki
parallel robot, control systems of pneumatic drives robots and manipulators, fuzzy logic control, real time systems, hardware in the loop simulation 5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.14 Automation and Robotics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl