Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: Kierownik Katedry KTiOB, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (Wydział Bud. i Arch.)
E-mail: zmsjw@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 34 24 664, 507 613 324
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania właściwości fizycznych, struktury wewnętrznej oraz trwałości betonów istosowanych w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym.
Projektowanie i optymalizacja skladu betonów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz nowych generacji (BWW, SCC, FRC).
Projektowanie i ocena prozoodporności betonów eksploatowanych w różnych warunkach środowiska- badania mrozoodporności według norm PN, europejskich oraz ASTM C666.
Projektowanie i ocena jakości struktury porów poiwetrznych w betonach napowietrzonych
wg normy PN-EN 480-11.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pracownia Mikroskopii Optycznej
- zestaw do automatycznej analizy obrazu: mikroskop stereoskopowy NIKON, stolik pomiarowy Prior, komputer PC ze specjalistycznym oprogramowaniem,
- urządzenia do przygotowania zgładów: wiertnica do betonu z koronkami diamentowymi, piły, szlifierka stołowa, szlifierko-polerka Kemet.

Pracownia Mrozoodporności Betonu
- komora zamrażalnicza do badań mrozoodporności przy zamrażaniu próbek betonowych w powietrzu i rozmrażania w wodzie wg normy PN-88/B-06250, ASTM C 666 procedura B,
- urządzenia do badania mrozoodporności metodą płytkową wg normy PKN-CEN/TS 12390-9: komora klimatyzacyjna do realizacji cykli zamrażania-rozmrażania próbek w powietrzu komora oraz komora klimatyczna do sezonowania próbek przed badaniem,
- zautomatyzowana komora z podwójnym systemem chłodzenia płynu roboczego (glikolu) umożliwiająca realizowanie cykli zamrażania-rozmrażania próbek według normy PKN-CEN/TS 12390-9 (metody: CF/CDF lub kostkowa) oraz ASTM C 666 Procedura A, jak również badania mrozoodporności kruszywa wg normy PN-EN 1367.
- podstawowe wyposażenie laboratoryjne umożliwiające przygotowywanie i badanie mieszanek betonowych tradycyjnych i samozagęszczalnych oraz podstawowe badania cech technicznych stwardniałego betonu: wytrzymałość, moduł sprężystości, skurcz, nasiąkliwość, podciąganie kapilarne, wodoprzepuszczalność, przepuszczalność chlorków, ścieralność.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielski,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i optymalizacja skladu betonów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz nowych generacji.
Projektowanie i ocena mrozoodporności betonów eksploatowanych w różnych warunkach środowiska- badania mrozoodporności według norm PN, europejskich oraz ASTM C666.
Projektowanie i ocena jakości struktury porów poiwetrznych w betonach napowietrzonych
wg normy PN-EN 480-11.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Beton, cement, mrozoodporność. 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl