Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Paweł Stąpór

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: adiunkt
E-mail: stapor@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wzimk/jednostki/pracownik.mhtml/id=1019
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
mechanika komputerowa, metoda elementów skończonych, problemy brzegowe mechaniki z nieciągłymi polami (pęknięcia)computer mechanics, finite element method, boundary value problems with discontinues fields (cracks)
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
komputery, oprogramowanie (obliczenia numeryczne: Mathcad, MATLAB; analiza MES: Abaqus)computers, software (numerical computing: Mathcad, MATLAB; FEM analysis: Abaqus)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
komputerowa analiza statyczną i dynamiczną MES konstrukcji, wyznaczanie obszarów obciążeń bezpiecznych konstrukcji płytowychstatic and dynamic computer analysis of structures with FEM, safe loading domains of plate structures
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakno patents or utility models
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Metody Numeryczne, Metoda Elementów Skończonych, Rozszerzona Metoda Elementów Skończonych, Numerical Methods, Finite Element Method, eXtended Finite Element Method 5.1 Mechanics
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl