Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab.inż. Paweł Purgał

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Structure Physics and Renewable Energy
Position: profesor
E-mail: ppurgal@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:601283277
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
urządzenia i systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, wykorzystanie OZE w budownictwie, audyt energetyczny, badania kotłów ogrzewczych na różne paliwa, nowe technologie w budownictwie zero i plus energetycznym
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
laboratorium badań kotów ogrzewczych w pełnym zakresie spełnienia wymagań norm:
PN-EN 12809:2002/A1:2005(U) Kotły grzewcze na paliwa stałe. Nominalna moc cieplna do 50 kW. Wymagania i badania
PN – EN 12815:2004/Ap1:2004/A1:2005(U) Kuchnie na paliwa stałe. Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005/A2:2005(U) Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania
PN-EN 13240:2002/AC:2004/Ap1:2004/A2:2005(U) Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania
PN EN 303-5:2002 Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW. Nazwy, wymagania, badania i oznaczenia.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania kotłów ogrzewczych na różne paliwa, ocena techniczna, ekspertyzy, doradztwo. Audyty efektywności energetycznej.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Wzory użytkowe
Nr 55866 Regulator temperatury .
Nr 55952 Zawór z podwójną regulacją.
Nr 55946 Wkład zaworu grzejnikowego.
Patenty
P-169246 Miernik ciepła do montażu na powierzchni grzejnej grzejnika.
P-307577 Urządzenie do pomiaru ilości ciepła oddanego przez grzejnik.
P-– 2221175 СИСТЕМА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА
ПАТЕНТ– 2222728 УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ ЛЕТОЧНО170879 -Zawór z podwójną regulacją.
ПАТЕНТ – 2221944 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА С СЕРВОДЕЙСТВИЕМ И СПОСОБ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПАТЕНТ -КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА С ПОДВИЖНЫМИ ФРИКЦИOННЫМИ НАКЛАДКАМИ
Informacje dodatkoweAdditional information
1.P.Purgał, Ł.Orman „Korzystanie z odnawialnych źródeł energii”, 119 str., ISBN978-83-88906-89-3, Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012
2.P.Purgał, W.Majewski, „Bilans energetyczny budynku pasywnego” , 151 str., ISBN 978-83-7204-960-5, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2010
3.P.Purgał, „Ocena energetyczna budynku a bilans energii w pełnym cyklu życia”. Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja 12/2010, str.463-464
4.P.Purgał, G.Spurek, „Współspalanie odpadów, jako odnawialne źródło energii – bariery i oczekiwania przemysłu cementowego w Polsce”. Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja 9/2010, str. 317-322
5.P.Purgał, J.Markowska, A.Zając, Nowy kocioł na pelet. Droga do sukcesu” Ośrodek informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” str. 27-30 INSTAL 11 Warszawa 2008
6.P.Purgał, Sł.Pilarski „Przegląd rodzajów instalacji do efektywnego wykorzystania energii z biomasy”, Materiały konferencji ENEX 2007 Kielce luty 2007
7.P.Purgał, Sł.Pilarski „Ciepło z biomasy w praktyce. Trendy w konstrukcji domowych urządzeń grzewczych spalających biomasę”, Materiały konferencji ENEX 2006 Kielce marzec 2006
8.Purgał P., Niedziałomski M., Pilarski S.: „Prace badawcze i wdrożenia urządzeń grzewczych opalanych stałymi paliwami odnawialnymi zrealizowane w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej” I Konferencja „Inteligentna Energia”; 18-19 września, 2005r. Podlesice-Częstochowa.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.12 Thermal Technology
5.13 Power Engineering
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl