Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Justyna Kęczkowska

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Position: adiunkt
E-mail: j.keczkowska@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34-24-167
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria materiałowa, optoelektronika, nanotechnologia, spektroskopia optyczna, nanomateriały węglowe (nanorurki, nanowarstwy węgiel-metal)material science, optoelectronics, nanotechnology, optical spectroscopy, carbon nanomaterials (nanotubes, carbon nanofilms with metal nanoparticles)
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
spektrometr ramanowski Nicolet Almega XRRaman spectrometer (Nicolet Almega XR)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski Polish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analiza struktury materiałów metodą spektroskopii ramanowskiej analysis of the structure of materials using Raman spectroscopy
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje recenzowane (w latach 2007-2013)
a) Czasopisma z listy filadelfijskiej:
1. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics, vol.11 (2013), pp 245-250
2. J. Kęczkowska: Characterization of Ni-C films obtained in PVD/CVD process; Central European Journal of Physics , vol. 9 (2011), 330-37
3. E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska, H. Wronka: Palladium nanocrystals and their properties, Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 1, 2008, pp. 119-125
4. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska: Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method, Vacuum, vol. 82 (2007), 372-376
b) Rozdziały w monografii (w języku polskim):
1. J. Kęczkowska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Charakterystyka Ogólna CNT”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2012 )
2. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Mechanizm wzrostu nanorurek węglowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 156-161 (2012 )
c) Pozostałe czasopisma:
1. J. Kęczkowska, A. Kamińska, M. Molenda: Charakteryzacja warstw C-Ni otrzymanych w porcesie PVD za pomocą spektroskopii FTIR i Ramana; Elektronika nr 8 (2011), 37-38
2. M. Suchańska, J. Kęczkowska Spektroskopia ramanowska w badaniach nanowarstw Ni-C, Elektronika nr 8 (2011), 29-32
3. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, E. Kowalska, J. Rymarczyk: Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w detektorach wodorowych; Elektronika nr 1 (2010), 16-18
4. E. Czerwosz, E. Kowalska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka, J. Radomska, M. Płaza, U. Schmidt; Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films; Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1, 2009
5. E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Nanostructural Carbonaceous Films with Metal (Pd, Ni) Nanoparticles, Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Springer Science + Business Media B.V. 2009, 227-230
6. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Cz. Kiliszek, S. Waszuk, H. Wronka, A. Zawada, Nowe lampy próżniowe –źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych. Elektronika nr 1 (2009), 16-18
7. E.Czerwosz, J.Kęczkowska, A.Różowicz, M.Suchańska: Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony, Przegląd Elektrotechniczny 8 (2008) 203
8. E. Czerwosz, S. Waszuk, M. Suchańska, and J. Kęczkowska, Lighting sources with a cold cathode electron tube, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 56 (2), June 2008, 117 -123
9. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska: Pd nanocrystalline films for electron sources, Proc. SPIE, vol. 6937, 69370S-69370S-6 (2007)

d) materiały konferencyjne:
1. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films, Proceedings 2nd Adriatic School onNanoscience (ASON-2), September 02-07 2012, Dubrovnik, Crotaria, ISBN 978-953-6690-94-7, 73-74
2. J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Baghdasaryan, Nanocomposite C-Pd thin films -a new material with specific spectral properties, Proceedings of META'12, 3rd International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 19-22 April 2012 Paris (France), 180 -185
3. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, A. Kamińska, M. Kozłowski, Structure of C-Pd thin films, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 185-188
4. M. Suchańska, H. Baghdasaryan, J. Kęczkowska, Optical characteristics of nanocomposite C-Pd thin films -experiment and modeling, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 163-165
5. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego, Materiały XV Ogólnopolskiego Sympozjum Spektroskopowego (2011), ISBN: 978-83-62783-00-7, pp. 38 – 39
6. J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Rymarczyk, M. Kozłowski: Nanocrystalline C-Pd film for hydrogen sensor applications, Programme Book, The 4th IUPAP International Conference on Women in Physics 5-8 April 2011, p. 210
7. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska: Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francja) 10 -12 XII 2009
8. E. Czerwosz, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Nanostructural carbonaceous films with metal nanoparticles, Book of Abstracts, p. 56 NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
9. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska, Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francji) 10 -12 XII 2009
10. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka: Vacuum source of electrons based on nanostructural nickel -carbon cold cathode. Book of Abstracts, IX Electron Technology Conference ELTE, Kraków, 4-7. 09.2007, p.239


Pozostała aktywność naukowa
a) Udział w szkoleniach:
1. Staż badawczy w State Engineering University of Armenia w Erewanie (Department of Radio Engineering and Communication Systems) w terminie 27.10 -10.11. 2011, w ramach projektu Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.
2. School on Nonlinear Nanophotonics, COST Action MP0702, Training School, Metz (Francja), 23-25 marzec 2009
3. NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
b) Udział w projektach badawczych
1. wykonawca zadania nr 1.5: Charakteryzacja warstw węglowo palladowych metodami spektroskopii molekularnej realizowanego w ramach projektu Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 w latach 2009 -2014, tytuł projektu:„Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
2. wykonwca projektu COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures -„Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C-Pd” w latach 2009-2012.
3. wykonawca zadań realizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu "Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe", umowa nr 400/ERA-NET/2009 (Micro- and Nanotechnology European Research Area) w latach 2009-2012.
Publications:
1. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics, vol.11 (2013), pp 245-250
2. J. Kęczkowska: Characterization of Ni-C films obtained in PVD/CVD process; Central European Journal of Physics , vol. 9 (2011), 330-37
3. E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska, H. Wronka: Palladium nanocrystals and their properties, Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 1, 2008, pp. 119-125
4. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska: Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method, Vacuum, vol. 82 (2007), 372-376
5. J. Kęczkowska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Charakterystyka Ogólna CNT”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2012 )
6. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Mechanizm wzrostu nanorurek węglowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 156-161 (2012 )
7. J. Kęczkowska, A. Kamińska, M. Molenda: Charakteryzacja warstw C-Ni otrzymanych w porcesie PVD za pomocą spektroskopii FTIR i Ramana; Elektronika nr 8 (2011), 37-38
8. M. Suchańska, J. Kęczkowska Spektroskopia ramanowska w badaniach nanowarstw Ni-C, Elektronika nr 8 (2011), 29-32
9. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, E. Kowalska, J. Rymarczyk: Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w detektorach wodorowych; Elektronika nr 1 (2010), 16-18
10. E. Czerwosz, E. Kowalska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka, J. Radomska, M. Płaza, U. Schmidt; Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films; Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1, 2009
11. E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Nanostructural Carbonaceous Films with Metal (Pd, Ni) Nanoparticles, Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Springer Science + Business Media B.V. 2009, 227-230
12. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Cz. Kiliszek, S. Waszuk, H. Wronka, A. Zawada, Nowe lampy próżniowe –źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych. Elektronika nr 1 (2009), 16-18
13. E.Czerwosz, J.Kęczkowska, A.Różowicz, M.Suchańska: Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony, Przegląd Elektrotechniczny 8 (2008) 203
14. E. Czerwosz, S. Waszuk, M. Suchańska, and J. Kęczkowska, Lighting sources with a cold cathode electron tube, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 56 (2), June 2008, 117 -123
15. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska: Pd nanocrystalline films for electron sources, Proc. SPIE, vol. 6937, 69370S-69370S-6 (2007)
Conferences:
1. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films, Proceedings 2nd Adriatic School onNanoscience (ASON-2), September 02-07 2012, Dubrovnik, Crotaria, ISBN 978-953-6690-94-7, 73-74
2. J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Baghdasaryan, Nanocomposite C-Pd thin films -a new material with specific spectral properties, Proceedings of META'12, 3rd International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 19-22 April 2012 Paris (France), 180 -185
3. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, A. Kamińska, M. Kozłowski, Structure of C-Pd thin films, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 185-188
4. M. Suchańska, H. Baghdasaryan, J. Kęczkowska, Optical characteristics of nanocomposite C-Pd thin films -experiment and modeling, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 163-165
5. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego, Materiały XV Ogólnopolskiego Sympozjum Spektroskopowego (2011), ISBN: 978-83-62783-00-7, pp. 38 – 39
6. J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Rymarczyk, M. Kozłowski: Nanocrystalline C-Pd film for hydrogen sensor applications, Programme Book, The 4th IUPAP International Conference on Women in Physics 5-8 April 2011, p. 210
7. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska: Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francja) 10 -12 XII 2009
8. E. Czerwosz, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Nanostructural carbonaceous films with metal nanoparticles, Book of Abstracts, p. 56 NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
9. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska, Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francji) 10 -12 XII 2009
10. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka: Vacuum source of electrons based on nanostructural nickel -carbon cold cathode. Book of Abstracts, IX Electron Technology Conference ELTE, Kraków, 4-7. 09.2007, p.239

Traning::
1.Research internship in State Engineering University of Armenia in Yerevan (Department of Radio Engineering and Communication Systems) 27.10 -10.11. 2011 (project Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.
2.School on Nonlinear Nanophotonics, COST Action MP0702, Training School, Metz (Francja), 23-25 marzec 2009
3. NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008

Participation in research projects:
1. project Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 w latach 2009 -2014, tytuł projektu:„Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
2. project COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures -„Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C-Pd” w latach 2009-2012.
3. project "Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe", umowa nr 400/ERA-NET/2009 (Micro- and Nanotechnology European Research Area) w latach 2009-2012.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
carbon nanomaterials, carbon nanoubes, optical spectroscopy, nanotechnologia, nanorurki węglowe, nanomateriały, badania ramanowskie, Raman spectroscopy 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.15 Electronics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl