Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Renata Mola

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt
E-mail: rmola@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:3424373
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Odlewnicze stopy metali lekkich. Stopy magnezu. Kompozyty o osnowie magnezu. Wytwarzanie warstw wzbogaconych w aluminium na magnezie. Aluminiowanie zanurzeniowe. Badania mikrostruktury.Light casting alloys. Magnesium alloys. Magnesium matrix composites. Fabrication of Al/Zn-enriched layers on magnesium. Hot-dip aluminizing. Microstructure examinations.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Analizator węgla i siarki LECO, który służy do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla i siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych, jak również innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapno, rudy, ceramika i inne. Zakres pomiarowy CS-230 CH węgiel: 60 ppm – 6 %, siarka: 4 ppm – 0,4 %.

Piec laboratoryjny do topienia stopów metali nieżelaznych Nabertherm, maksymalna temp. pracy Tmax 1300 °C

Oprzyrządowanie do badania materiałów formierskich:
-Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich typ LRu-2e z wyposażeniem Lru-2e/w,
-Aparat do pomiaru przepuszczalności mas formierskich typ LPiR-3e z wyposażeniem LPiRe,
-Ubijak laboratoryjny LUA-2e z wyposażenie LUA-2e,
-Przesiewacz elektromagnetyczny LPzE,
-Aparat do oznaczenia zawartości lepiszcza.

Mikroskopy optyczne

Metalografia
LECO carbon and sulfur determinator for steel, cast iron, ferroalloys, nonferrous metals and non-metallic materials. Measuring range CS-230 CH carbon: 60 ppm – 6 %, sulfur: 4 ppm – 0,4 %.

Laboratory melting furnace Nabertherm Tmax 1300 °C

Instrumentation for testing moulding sand properties:
-Strength testing machine type LRu-2e with equipment,
-Moulding sand permeability tester LPiR-3e with equipment,
-Rammer type LUA-2e for specimen preparation with equipment,
-LPzE Sieve shaker,
-Rapid sand washer for determination clay content.

Optical microscopes

Metallography

Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania własności mas formierskich.
Analiza węgla i siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych, jak również innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapno, rudy, ceramika.
Badania struktur stopów odlewniczych, kompozytów o osnowie metali.

Determination of carbon and sulfur in steel, cast iron, ferroalloys, nonferrous metals and non-metallic materials.
Testing moulding sand properties.
Examination of microstructure of casting alloys and metal matrix composites.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patenty
1. Mola R.: Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy aluminiowanej na wyrobach z magnezu i jego stopów: Pl 213955 B1, decyzja 2012-10-16
2. Dziadoń A., Mola R., Bochniak W.: Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi: Pl 214465 B1, decyzja 2013-02-20

Zgłoszenia patentowe
1. Mola R. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w aluminium i cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów: A1 401781, 2012
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Przybyłowicz K., Depczyński W., Mola R.: Modification of diffusion coatings structure by laser heat treatment. Inżynieria Materiałowa 4 (1998), str. 1043-1046
2. Mola R., Depczyński W., Przybyłowicz K.: Wpływ metalizowania dyfuzyjnego na żaroodporność drutu oporowego wykonanego ze stali 0H23J5. Hutnik 7-8 (2004), str.394-396
3. Konieczny M., Mola R.: Własności powłoki Ni-fazy międzymetaliczne osadzonej na stali 45. Hutnik 7-8 (2004), str.362-363
4. Mola R., Przybyłowicz K.: Badania długotrwałego wygrzewania drutu oporowego ze stali 0H23J5 aluminiowanego dyfuzyjnie. III Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni.Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2005, str. 101-107
5. Mola R., Dziadoń A.: Przemiany strukturalne na granicy Al-Mg podczas formowania kompozytu warstwowego metal-fazy międzymetaliczne. XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Ustroń 2005 str. 327-331
6. Mola R., Dziadoń A. : Formation of Al-intermetallic phases layered composite-growth of intermetallics at the Al-Ni, Al-Cu, Al-Fe and Al-Mg interface. 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM 2005, Żilina, str. 81-84
7. Konieczny M., Dziadoń A., Mola R.: Structure of copper –intermetallics composite sintered from copper and titanium powders. Problems of modern techniques in aspect of enginieering and education. Wydawnictwo: PEDAGOGICAL UNIVERSITY CRACOW, INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MONOGRAPHY, 2006, str 89-94.
8. Konieczny M., Mola R.: Spiekane kompozyty na osnowie miedzi zawierające fazy międzymetaliczne aluminiowo-żelazowe. Kompozyty 2 (2007), str.109-113
9. Konieczny M., Mola R.: Wytwarzanie oraz struktura kompozytu warstwowego tytan-fazy międzymetaliczne. Inżynieria Materiałowa 6 (2007), str. 898-901
10. Dziadoń A., Mola R., Konieczny M.: Kompozyty miedź-cząstki twardej fazy uzyskane metodą spiekania. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, TEROTECHNOLOGIA, Nr 7 (2007), str 53
11. Mola R., Dziadoń A.: Synthesis of intermetallic phases at the Al-Mg interface.7-th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2007, Żylina, str. 159-162
12. Mola R., Dziadoń A.: Formation of magnesium-eutectic mixture layered composite. Archives of Foundry Engineering, Vol.8, Issue 4, 2008, str. 127-132
13. Dziadoń A. Mola R.: Kompozyt warstwowy magnez-eutektyka odkształcony w próbie ściskania, Kompozyty 4 (2008), str.364-368
14. Konieczny M., Mola R.: Fabrication, microstructure and properties of laminated iron-intermetallic composites. Steel Research International 79 (2008), Issue no.11, str.499-505
15. Dziadoń A., Drogosz M., Mola R., Borowiecka-Jamrozek J.: Starzenie przetopionej laserem warstwy wierzchniej stopu AlSi5Cu2, Rudy i Metale Nieżelazne R53, 2008 nr 12, str 795-799
16. Dziadoń A., Wajs E., Mola R., Gontarski D.: Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, TEROTECHNOLOGIA, Nr 8 (2008), str. 93-100
17. Konieczny M., Mola R.: Spiekane kompozyty uzyskane z proszku miedzi, tytanu i aluminium Rudy i Metale Nieżelazne R54, 2009 nr 1, str 26-30
18. Mola R., Dziadoń A.: Projektowanie geometrii kompozytu warstwowego magnez-eutektyka. . Kompozyty 4 (2009), str.322-326
19. Mola R., Konieczny M., Depczyński W.: Wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11 Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, TEROTECHNOLOGIA 2009, Nr 13 (2009), str. 289-294
20. Gajewski M., Kasińska J., Mola R.: Analysis of the Inconel 600 alloy destruction process in the surrounding of oxygen, nitrogen and hydrogen. Archives of Foundry Engineering, Vol.10, Issue 3, 2010, str. 61-66
21. Mola R., Dziadoń A., Mazurek J.: Processing copper-intermetallic fibrous composites from copper and titanium powders. Kompozyty 2 (2011), str.125-129
22. Dziadoń A, Mola R.: Analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium w wyniku stopowania laserowego. Rudy i Metale Nieżelazne, R56, 2011, nr 5, str. 272-278
23. Konieczny M., Mola R., Thomas P., Kopciał M.: Processing, microstructure and properties of laminated Ni-intermetallic composites synthesised using Ni sheets and Al foils. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.56, Issue 3, 2011, str. 693-702
24. Dziadoń A., Mola R., Błaż L.: Formation of layered Mg-eutectic composite using diffusional processes at the Mg-Al interface. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.56, Issue 3, 2011, str. 677-684
25. Mola R., Depczyński W.: Wytwarzanie i struktura warstwy aluminiowanej na magnezie. Rudy i Metale Nieżelazne R57, 2012, nr 7, str. 459-462
26. Mola R.: Fabrication and microstructure of layers containing intermetallic phases on magnesium. Archives of Foundry Engineering, Vol.13, Issue 1, 2013, str. 99-102
27. Mola R. Fabrication and microstructural characterization of Al/Zn-enriched layers on pure magnesium. Materials Characterization, No 78, 2013, pp.121-128
28. Mola R., Depczyński W: Formation of an Mg-Al-Zn intermetallic surface layers on magnesium. Metal 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceediongs ISBN 978-80-87294-39-0, p.81
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Odlewnicze stopy metali lekkich, stopy magnezu struktura i własności, kompozyty o osnowie magnezu, aluminiowanie zanurzeniowe, warstwy wzbogacone w aluminium na magnezie, warstwy wzbogacone w aluminium i cynk na magnezie,
Light casting alloys, magnesium, Al/Zn-enriched surface layer on Mg, Al-enriched surface layer on Mg, Microstructure, Mg-Al intermetallic phases, Mg-Al-Zn intermetallic phases, microstructure, hot-dip aluminizing
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl