Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Zbigniew Gawęcki

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Position: asystent
E-mail: z.gawecki@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424683
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/  ·  http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
analiza pola elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych, silniki bezszczotkowe wzbudzane magnesami trwałymi, mechatronika, programy CAD, MES HBM, KTR, Sensor AT torque and rotational speed measurement systems, power converters, digital oscilloscopes, A/C and C/A cards, software: Flux 2D/3D, Opera 2D/3D, MATLAB/Simulink, AutoCAD, OrCAD, LabView
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
zestawy do pomiaru momentu i prędkości obrotowej firm HBM, KTR, Sensor AT, przekształtniki energoelektroniczne, oscyloskopy cyfrowe, karty A/C i C/A, oprogramowanie: Flux 2D/3D, Opera 2D/3D, MATLAB/Simulink, AutoCAD, OrCAD, LabView
HBM, KTR, Sensor AT torque and rotational speed measurement systems, power converters, digital oscilloscopes, A/C and C/A cards, software: Flux 2D/3D, Opera 2D/3D, MATLAB/Simulink, AutoCAD, OrCAD, LabView
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie maszyn elektrycznych, modelowanie, analiza pól elektromagnetycznych w maszynach elektrycznych, pomiar prędkości i momentu obrotowego maszyn wirujących, design of electrical machines, analysis of electromagnetic fields in electrical machines speed and torque measurement,
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor i współautor publikacji opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.Author and co-author publications published in journals and conference proceedings.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
electrical machines, BLDCM, CAD, FEA mechatronics 5.10 Electrical Engineering
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl