Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Grzegorz Mazurek

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Transportation Ingieneering
Position: adiunkt
E-mail: gmazurek@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:508149808
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria materiałowa,
reologia materiałów lepko-sprężystych,
zastosowania technik optymalizacji do projektowania materiałów,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
lepkościomierz RN 4.1 Rheotest,
aparat BBR,
duktylometr z pomiarem siły,
mikroskop epi-fluorescencyjny,
aparat Fraassa,
aparat Pierścień i Kula,
aparat RTFOT, PAV
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie mieszanin asfaltowo-polimerowych,
projektowanie innych mieszanin asfaltowych,
projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych,
badanie cech mechanicznych kompozytów mineralno-asfaltowych
- oznaczenie modułu sztywności IT-CY, DTC-CY, 4PB wg EN 12697-26
- pełzanie dynamiczne ze skrępowaniem bocznym EN 12697-25,
- badanie zmeczenia EN 12697-24,
- badanie koleinowania EN 12697-22,
badania cech mechanicznych betonu cementowego (wytrzymałość, moduł sprężystości, wytrzytmałość na rozciąganie przy zginaniu).
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
A1 398906 (zgłoszenie) "Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury"
Informacje dodatkoweAdditional information
1 Iwański M., Mazurek G., ”Water and frost resistance of asphalt concrete produced in warm technology”: 10-th International Conference of Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 19-21 Maj 2010
2 Iwański M., Mazurek G., “Asphalt concrete of low-viscosity modifier“- 2nd International Conference on Transport Infrastructures in Sao Paulo, 4-6 August 2010, p. 167-176.
3 Iwański M., Mazurek G., „Odporność na działanie wody i mrozu betonu asfaltowego z asfaltem nisko-wiskozowym”, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 19-24 września 2010, s. 295-302.
4 Iwański M., Mazurek G., “The Influence of the Low-Viscosity Modifier on visco-elasticity Behavior of the Bitumen at High Operational Temperature” 8th International Conference on Environmental Engineering, MAY 19-20, 2011 Vilnius, LITHUANIA
5 Iwański M., Mazurek G., “THE INFLUENCE OF THE LOW-VISCOSITY MODIFIER ON SELECTED RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMEN”, 1st to 3rd of June 2011 the 5th International Conference ‘Bituminous Mixtures and Pavements’ Thessaloniki, Greece
6 Mazurek G., “The influence of operational temperature on changing of resilient modulus of elasticity of the asphalt concrete with low-viscosity modifier”, TRANSCOM 2011, 9th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, Žilina June 27 – 29, 2011, Slovak Republic
7 Iwański M., Mazurek G., „Wpływ wybranego modyfikatora na właściwości asfaltu”, DROGOWNICTWO 10/2011.
8 Iwański M, Mazurek G., “Wpływ modyfikatora nisko-wiskozowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej„ Autostrady, 7/2011.
9 Iwański M., Mazurek G., „Charakterystyka reologiczna lepiszcza asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym (j.ang)”, Polimery nr 9, Tom LVII, 2012
10 Iwański M., Mazurek G., „Wpływ wosku syntetycznego na moduł sztywności sprężystej”, Drogi i Mosty, nr 3, 2012
11 Mazurek G., „Odporność betonu asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym na deformacje trwałe”, 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 16-21 września 2012, s. 283-302.
12 Iwański M., Mazurek G., „The influence of rheological properties of bitumen with synthetic wax on changing resilient modulus of elasticity of asphalt concrete”, 5-th Euroasphalt & Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul
13 Iwański M., Mazurek G., „Wpływ wapna hydratyzowanego na odporność nawierzchni SMA na koleinowanie” – referat przyjęty do wydruku w numerze Drogi i Mosty nr 4/2013.
14 Iwański M., Mazurek G., “Optimization of the Synthetic Wax Content on Example of Bitumen 35/50”, 11th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2013, Procedia Engineering, Volume 57, 2013, Pages 414-423.
15 Iwański M., Mazurek G., “Hydrated Lime as the Anti-aging Bitumen Agent” 11th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2013, Volume 57, 2013, Pages 424-432.
16 Iwański M., Mazurek G., “Effect of hydrated lime on rheological properties of extracted bitumen and on the rutting resistance of SMA” – referat przyjęty do publikacji w materiałach konferencyjnych 3-th IJPC - International Journal of Pavements Conference, Sao Pulo 2013.
17 Iwański M., Mazurek G., „Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego” 54 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 21-26 września 2008, s. 39-46.
18 Iwański M., Mazurek G., 23-25 „Wpływ starzenia na właściwości betonu asfaltowego z asfaltem nisko-temperaturowym” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2008, Seria: Budownictwo nr 1799, s.161-169.
19 Iwański M., Mazurek G., „Temperatura zagęszczania
a właściwości betonu asfaltowego” Drogi 12/2008, s. 20-34.
20 Mazurek G., „The impact of the low – viscosity modifier on the properties of asphalt concrete”, materiały konferencyjne: „TRANSCOM 2009” – 8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, University of Zilina, Słowacja, 22-24 czerwiec 2009, s. 89-93
21 Iwański M., Mazurek G., ” The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low – viscosity bitumen”: „MAIREPAV6” – 6-th INTERNATIONAL CONFERENCE MAINTENANCE REHABIBITATION OF PAVEMENTS AND TECHNOLOGICAL CONTROL, (Politecnico di Torino), Turyn, Włochy,7-10 lipiec 2009, vol I, p. 306-314.
22 Iwański M., Mazurek G., „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym” Poznań, IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ, Politechnika Poznańska, 3-4 września 2009, s 94-102.
23 Iwański M., Mazurek G., ”Beton asfaltowy o niskiej temperaturze zagęszczania”:II INTERNATIONAL CONFERENCE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ROADS, ENVIROAD2009, IBDiM, Warszawa, Polska, 15 – 16 październik 2009
24 Iwański M., Mazurek G., ”Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej”: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Dolny, Polska, 7-9 październik 2009 , s. 379-389
25 Mazurek G., 23-25 „Wpływ temperatury zagęszczania oraz ilości modyfikatora nisko-wiskozowego na zmiany cech fizykomechanicznych betonu asfaltowego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 7-8 listopad 2009 s. 453-463
Słowa kluczoweDziedziny nauki
materials science in road engineering, rheology, 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl