Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Ewa Ozimina

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: ewa.ozimina@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Chemia środowiska
Sorpcja i kataliza w inżynierii i ochronie środowiska
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Analiza instrumentalna
Environmental chemistry
Sorption and catalysis in environmental engineering and protection
Migration of contaminants in the environment Instrumental analysis
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Chromatograf gazowy CLARUS 580z detektorem ECD i detektorem FID Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus;
Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS
Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS
Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25
Spektrofotometr UV/VIS MARCEL
Analizator StarTOC
Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP
Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla
Analizator AOX firmy Behr Cl 10
Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i immisji
Analizator sorpcji DVS Advatage
Chromatograf gazowy CLARUS 580z detektorem ECD i detektorem FID Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus;
Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS
Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS
Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25
Spektrofotometr UV/VIS MARCEL
Analizator StarTOC
Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP
Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla
Analizator AOX firmy Behr Cl 10
Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i immisji
Analizator sorpcji DVS Advatage
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polskij.polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych, osadów dennych
•Analityka specjacyjna metali w wodach, glebach i osadach
•Migracja zanieczyszczeń w srodowisku
•Analizy związków chloroorganicznych
•Monitoring środowiska
•Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Analyses of water, sewage and sewage sludge, sediments
- speciation analysis of metals in water, soil and sediments
- migration of contaminants in the environment
- analyses of organochlorine compounds
- environmental monitoring
- modelling of the spread of pollutants in the atmosphere
Informacje dodatkoweAdditional information
1.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582
2.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
7.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
8.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
9.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
10.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
11.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
12.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
13.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
14.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
15.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
16.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
17.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
1.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582
2.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
7.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
8.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
9.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
10.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
11.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
12.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
13.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
14.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
15.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
16.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
17.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
inżynieria środowiska, chemia środowiska, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, sorpcja, kataliza, zanieczyszczenia organiczne, węgiel aktywny, sorbenty,

5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl