Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Robert Kaniowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: adiunkt
E-mail: kaniowski@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 p. 3.17B, 25-314 Kielce
Phone number:+48413424458
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Wymiana ciepła, wizualizacja wrzenia, przepływy dwufazoweheat transfer, boiling visualization, two phase flow
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Kamery termowizyjne, termoparowe czujniki temperatur, szybkie kamery monochromatyczne.IR cameras, thermocouple temperature sensors, high speed cameras monochrome
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
brak
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografie, podręczniki (rozdziały)
1.) Wójcik T.M., Poniewski M.E, Dziadoń. A., Depczyński W., Kaniowski R.: Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia, jako rozdział książki pt.: Termodynamika w nauce i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej T. I, s. 554-561, 2008
2.) Kaniowski R., Poniewski M.: Monografia: "Termodynamika w nauce i gospodarce", rozdz,mon.pt.: Jednoczesny pomiar stopnia zapełnienia i rozkładu temperatury powierzchni grzejnej przy wrzeniu w przepływie w pionowym minikanale, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej T. I, s. 460-468, 2008
Publikacje w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (zasięg co najmniej krajowy)
1.) Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M.E., Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, Int. J. of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, manuscript ID: HFF-01-2013-0022.R2, accepted for publication in 2013
2.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurements of two-phase flow patterns and local void fraction in vertical rectangular minichannel, Archives of thermodynamics, vol. 34, no. 2, p. 3-22, 2013
3.) Kaniowski R.: Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, nr 5, s. 477- 480, 2013
4.) Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunnel-pore structures, EFM11 – Experimental Fluid Mechanics, 25 , 02019, 2012
5.) Depczyński W., Kaniowski R.: Wybrane aspekty technologii wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych, Logistyka nr 6, 7 stron 2010
6.) Wójcik T.M., Kaniowski R., Mroczek P.J: "Wizualizacja wrzenia na mikropowierzchniach rozwiniętych", Pomiary Automatyka Kontrola Nr 6/2005, s. 31- 35, 2005
Konferencje o zasięgu międzynarodowym (proceedings)

1.) Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M. E.: Numerical calculations of two – dimensional temperature field in vertical minichannel, 51st European Two-Phase Flow Group Meeting, 13-15 May 2013, Lyon, France, pp. 19, 2013
2.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Two-phase flow patterns and boiling heat transfer in asymmetrically heated minichannels, Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, CD - paper - o_s1_1509, pp.10, 2012
3.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurement of void fraction distribution and heating surface local temperature in a rectangular, vertical minichannel heated asymmetrically, The Six International Conferece on Transport Phenomena in Multiphase System HEAT'2011 s. 263-270 2011
4.) Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunel-pore structures, Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Vol. 2, pp. 479-485 2010
5.) Wójcik T.M., Poniewski M. E., Kaniowski R.: Experimental study and modeling of boiling heat transfer hysteresis on porous surfaces, Proc. ECI 6th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, Spoleto, CD, paper no.53, pp.8, 2006

Konferencje o zasięgu krajowym (materiały)
1) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurements of two-phase flow patterns and local void fraction in vertical rectangular minichannel, X Warsztaty, Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk – Wieżyca 20-22.06.13, book of abstract and lecture support, s. 33, 2013
2) Kaniowski R.: Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym,VI Kongres Metrologii, Kielce – Sandomierz, 19-22 czerwca 2013r, Materiały konferencyjne, s. 325-326, 2013
3) Wójcik T.M., Poniewski M.E, Kaniowski R.: Study on Boiling Heat Transfer Hysteresis, Proc. XIth Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin – Międzyzdroje, p.669-676, 2006
4) Wójcik T.M., Kaniowski R.: "Badanie pęcherzy parowych w warunkach wrzenia wody na rurach pokrytych metalową, włóknistą strukturą porowatą", VII Szkoła Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, tom II, s. 117-126, 2005
5) Wójcik T.M., Kaniowski R.: "Wizualizacja wrzenia na cylindrycznych mikropowierzchniach rozwiniętych", XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk 2005 Materiały, s. 409-410, 2005
Monografie, podręczniki (rozdziały)
1.) Wójcik T.M., Poniewski M.E, Dziadoń. A., Depczyński W., Kaniowski R.: Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia, jako rozdział książki pt.: Termodynamika w nauce i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej T. I, s. 554-561, 2008
2.) Kaniowski R., Poniewski M.: Monografia: "Termodynamika w nauce i gospodarce", rozdz,mon.pt.: Jednoczesny pomiar stopnia zapełnienia i rozkładu temperatury powierzchni grzejnej przy wrzeniu w przepływie w pionowym minikanale, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej T. I, s. 460-468, 2008
Publikacje w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (zasięg co najmniej krajowy)
1.) Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M.E., Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, Int. J. of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, manuscript ID: HFF-01-2013-0022.R2, accepted for publication in 2013
2.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurements of two-phase flow patterns and local void fraction in vertical rectangular minichannel, Archives of thermodynamics, vol. 34, no. 2, p. 3-22, 2013
3.) Kaniowski R.: Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, nr 5, s. 477- 480, 2013
4.) Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunnel-pore structures, EFM11 – Experimental Fluid Mechanics, 25 , 02019, 2012
5.) Depczyński W., Kaniowski R.: Wybrane aspekty technologii wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych, Logistyka nr 6, 7 stron 2010
6.) Wójcik T.M., Kaniowski R., Mroczek P.J: "Wizualizacja wrzenia na mikropowierzchniach rozwiniętych", Pomiary Automatyka Kontrola Nr 6/2005, s. 31- 35, 2005
Konferencje o zasięgu międzynarodowym (proceedings)

1.) Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M. E.: Numerical calculations of two – dimensional temperature field in vertical minichannel, 51st European Two-Phase Flow Group Meeting, 13-15 May 2013, Lyon, France, pp. 19, 2013
2.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Two-phase flow patterns and boiling heat transfer in asymmetrically heated minichannels, Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, CD - paper - o_s1_1509, pp.10, 2012
3.) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurement of void fraction distribution and heating surface local temperature in a rectangular, vertical minichannel heated asymmetrically, The Six International Conferece on Transport Phenomena in Multiphase System HEAT'2011 s. 263-270 2011
4.) Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunel-pore structures, Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Vol. 2, pp. 479-485 2010
5.) Wójcik T.M., Poniewski M. E., Kaniowski R.: Experimental study and modeling of boiling heat transfer hysteresis on porous surfaces, Proc. ECI 6th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, Spoleto, CD, paper no.53, pp.8, 2006

Konferencje o zasięgu krajowym (materiały)
1) Kaniowski R., Poniewski M.E.: Measurements of two-phase flow patterns and local void fraction in vertical rectangular minichannel, X Warsztaty, Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk – Wieżyca 20-22.06.13, book of abstract and lecture support, s. 33, 2013
2) Kaniowski R.: Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym,VI Kongres Metrologii, Kielce – Sandomierz, 19-22 czerwca 2013r, Materiały konferencyjne, s. 325-326, 2013
3) Wójcik T.M., Poniewski M.E, Kaniowski R.: Study on Boiling Heat Transfer Hysteresis, Proc. XIth Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin – Międzyzdroje, p.669-676, 2006
4) Wójcik T.M., Kaniowski R.: "Badanie pęcherzy parowych w warunkach wrzenia wody na rurach pokrytych metalową, włóknistą strukturą porowatą", VII Szkoła Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, tom II, s. 117-126, 2005
5) Wójcik T.M., Kaniowski R.: "Wizualizacja wrzenia na cylindrycznych mikropowierzchniach rozwiniętych", XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk 2005 Materiały, s. 409-410, 2005
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat transfer, boiling visualization, two phase flow, pool boiling, thermovision 5.12 Thermal Technology
5.13 Power Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl