Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Aleksandra Semaniak

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: asystent
E-mail: asemaniak@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:41 34 24 668
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, katasterreal estate appraisal, real estate management, cadastre
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski,angielskipolish, english
Informacje dodatkoweAdditional information
A.Semaniak, A.Cienciała „Survey Records in the Recovery of Expropriated and Nationalised Properties in Poland” - referat wygłoszony i opublikowany w materiałach konferencyjnych w ramach konferencji TRANSCOM 2013 – 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Żylina, Słowacja, 24 - 26 czerwiec 2013

R.Florek, A.Semaniak, A.Cienciała „Tradycyjne i współczesne aspekty metrologii w pomiarach katastralnych” - referat wygłoszony i opublikowany w ramach konferencji VI Kongres Metrologii, Kielce – Sandomierz, 19 - 22 czerwiec 2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, kataster 5.23 Geodesy and Cartography

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl