Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Dominika Lichosik

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: asystent
E-mail: d.lichosik@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologie bezwykopowe, utwardzane powłoki żywiczne, dobór optymalnej technologii utwardzanych powłok żywicznych stosowanych w przewodach kanalizacyjnychTrenchless technology, CIPP, selection of the optimal CIPP technology used in sewer pipes
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Dobór optymalnej technologii utwardzanych powłok żywicznych stosowanych w przewodach kanalizacyjnychSelection of the optimal CIPP technology used in sewer pipes
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Kuliczkowski A., Lichosik D., Wojcik A., Langer R.: Modernization of the Cracow Non-Circular Sewers Using Glassfiber Reinforced Plastic Panels, Underground Infrastructure of Urban Areas 2 – Madryas, Nienartowicz & Szot (eds) 2012, Taylor & Francis Group, London 2011, CRC Press / Balkema, pp. 103-108;

2. Kuliczkowski A., Lichosik D.: Sposoby utwardzania „in situ” powłok żywicznych w odnowie przewodów instalacji wewnętrznych, Rynek Instalacyjny, 2012, nr 12, s. 72-75;

3. Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Lichosik D.: Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, nr 1, s. 52-56;

4. Lichosik D.: Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, nr 2, s. 48-51;

5. Kuliczkowska E., Lichosik D., Polanska-Zorychta K.: Polish microtunneling using the world's largest vitrified clay pipes, Trenchless International, 2013, nr 4, s. 34-35;

6. Kuliczkowski A., Gierczak M., Lichosik D.: Technologie bezwykopowe w Ameryce Północnej (NO-DIG USA 2013), Forum Eksploatatora, 2013, nr 3, s.62-66;

7. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., Parka A., Lichosik D.: Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, nr 3 s. 36-40

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl